Závěrečná zpráva - Práh jižní Morava

 Norske fondy Logo  MZCR sh CMYK p

k projektu „Vytvoření komplexního programu zdravotně sociálních služeb vedoucí k prevenci dlouhodobé hospitalizace lidí se závažným duševním onemocněním“ realizovanému v období od 1. 5. 2015 do 30. 4. 2016 a doplňkové aktivitě s názvem „Síťování služeb v Brně“ realizované v období od 1. 5. 2016 do 30. 4. 2017, reg. č. CZ.11/MGS/026.

Příjemce: Práh jižní Morava, z.ú.

Partneři projektu: Fakultní nemocnice Brno (Psychiatrická klinika) a Vestre Viken Hospital Trust (odd. duševního zdraví a závislostí) Norsko.

seminar sitovani


Díky projektu se podařilo:

  1. Vznikly multidisciplinární terénní týmy, které poskytují koordinovanou komplexní zdravotně – sociální péči a podporu lidem s duševním onemocněním. Týmy tvoří casemanageři, psychiatři, psychiatrické sestry a psycholog. V době trvání projektu týmy pracovaly s 50 ti klienty z oblasti Brno střed, Brno-Bystrc a Brno-Kohoutovice.
  2. Došlo k navázání spolupráce se zdravotnickými pracovníky psychiatrické kliniky FN Brno se zapojením lůžkové i ambulantní složky. Proběhly vzájemné stáže, vzdělávání, byl nastaven způsob společných konzultací a poskytování komplexní péče během hospitalizace.
  3. Pracujeme na podpoře komplexní péče se zdravotnickými pracovníky tří oddělení Psychiatrické nemocnice Brno.
  4. Aktivně spolupracujeme s psychiatrickou ambulancí v Brně Bystrci.
  5. Získali jsme cenné zkušenosti a inspiraci prostřednictvím norského partnera.
  6. Zahájili jsme užší spolupráci s místní samosprávou, policií a zdravotní záchrannou službou v rámci „síťování“ celého systému, který hraje roli v komplexní péči o lidi s duševním onemocněním.
  7. Zorganizovali jsme dvě přednášky a dva workshopy v rámci podpory provázanosti zdravotnických, sociálních a dalších složek v Brně.
  8. Díky dosavadní spolupráci vznikla „Strategie komplexního programu péče o lidi s duševním onemocněním“
  9. Projekt byl prezentován na Závěrečné konferenci Programu CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví v Praze a na konferenci Public Health Initiatives Programme - EEA Grants 2009-2014 | Sustainability and future challenges v Lisabonu.

Na projekt byla poskytnuta dotace v souladu s dokumentací Malého grantového schématu (MGS) Programu CZ 11 „ Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ financovaného z Norských fondů 2009 – 2014.
JT Fixed Display