Komunitní centrum - Práh jižní Morava

EU zamestnanost

Začleňování lidí s duševním onemocněním prostřednictvím komunitní práce

Hlavním cílem projektu je nabídnout lidem s duševním onemocněním a jejich neformálním pečovatelům aktivity, které budou řešit komplexně problém jejich sociálního fungování a pomohou jim stát se přirozenou součástí komunity, ve které žijí. V rámci projektu budou vyhledáváni lidé z cílové skupiny přímo v jejich přirozeném prostředí a v jejich prostředí jim také bude nabízena pomoc a podpora. Ve Znojmě a Hodoníně budou vybudována a provozována dvě komunitní centra, kde budou realizovány aktivity projektu. V rámci nich bude v komunitních centrech nabídnut komplexní program pro lidi s duševním onemocněním a jejich neformální pečovatele, který jim pomůže zlepšit nebo obnovit schopnost sociálního fungování v jejich přirozeném prostředí a komunitě. Přípravu a organizaci aktivit budou mít na starosti lidé s duševním onemocněním a jejich neformální pečovatelé společně se členy místní komunity. Odborní pracovníci komunitního centra jim budou v tomto pouze pomáhat a podporovat je. V rámci projektu jsou připravena edukativní setkávání s tématy o duševním onemocnění, jejichž cílem je odstranění bariéry stigmatu vůči lidem s duševním onemocněním. Součástí projektu jsou i aktivity na podporu neformálních pečovatelů. Ty mají za cíl připravit a podpořit neformální pečovatele v oblasti sdílené péče a tím předcházet nebo řešit jejich sociální vyloučení a umožnit jejich zapojení do místní komunity. Těmito aktivitami projektu chceme dosáhnout sociálního začleňování lidí s duševním onemocněním a jejich neformálních pečovatelů ve vybraných městech Jihomoravského kraje tak, aby byli přirozenou součástí komunity.
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006464
V období od 1. 11. 2017 do 31. 10. 2020 je projekt financován z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

JT Fixed Display