Dobří sousedé na Blanensku - Práh jižní Morava

EU zamestnanost

Dobří sousedé jsou také na Blanensku

Od května 2017 Práh jižní Morava, z.ú. realizuje, jako partenr organizace ZAHRADA 2000 z.s., projekt Dobří sousedé jsou také na Blanensku. V našich podmínkách aplikujeme celostní model péče o osoby s duševním onemocněním provazující oblast zdravotní, sociální, pracovní a ekonomickou, který ZAHRADA 2000 v roce 2015 spustila na Jesenicku.
Cílem projektu bylo opatřit lidem s duševním onemocněním bydlení odpovídající jejich potřebám a finančním možnostem i uplatnění na otevřeném nebo chráněném trhu práce. Terénní tým v Blansku zjišťoval, jaká je bytová situace klientů a individuálně řešil její udržitelnost či zlepšení. S městem Blanskem se nám podařilo navázat spolupráci při pronájmu městských bytů. Lidem se stabilním bydlením jsme pomáhali se zvládáním finanční situace, budováním dobrých vztahů s okolím a vedli jsme je tak k samostatnému životu, jak jen je to s jejich nemocí možné. Asistovali jsme jim v hledání odpovídajícího zaměstnání či brigády, případně s podáním žádostí o sociální dávky, pokud jim nemoc znemožňuje uplatnit se na trhu práce. Pokud klienti žili v nevyhovujících podmínkách, navázali jsme spolupráci s pronajímateli s pochopením pro specifika duševního onemocnění. K situaci našich klientů přistupujeme celostně. Doprovázíme je na cestě ke zkvalitnění způsobu života. Ať už jde o podporu jeho schopností samostatně bydlet (finanční plánování, zvládání formalit při placení nájmu a služeb, pomoc v krizových situacích, zaopatření lékařské péče) nebo v soužití s blízkými a rozvíjení dobrých pracovních a sousedských vztahů. Informujeme a vzděláváme pronajímatele, zaměstnavatele a lidi z okolí člověka čelícího duševnímu onemocnění o možném průběhu nemoci, jejích příznacích i o tom, že se nemoc nemusí dlouhodobě vůbec projevovat, nabízíme jim konzultaci a podporu.
Současně s prací v terénu vytváříme regionální síť zaměstnanců veřejné správy, sociálních a zdravotních služeb, kteří se při své činnosti setkávají s osobami s duševním onemocněním (sociální kurátoři, městští úředníci, zdravotníci, záchranáři, policie, pracovníci dalších sociálních služeb) pro zkvalitnění péče. Projekt běžel do konce března 2019.

Registrační číslo projektu: CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_024/0005624

Řešitel: ZAHRADA 2000 z.s.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

JT Fixed Display