Sociálně terapeutické dílny - Práh jižní Morava

POSLÁNÍ SLUŽBY

Posláním Sociálně terapeutické dílny Práh jižní Morava je aktivní podpora lidem s duševním onemocněním z Brna a okolí při zachování či nabytí základních pracovních návyků a dovedností vycházejících z individuálních potřeb, podpora jejich samostatnosti, která jim může pomoci získat chráněné místo nebo místo na otevřeném trhu práce, a tím také zlepšit jejich společenské postavení.

CÍLEM SLUŽBY JE:

 • Člověk s duševním onemocněním, který má díky pravidelné pracovní činnosti stabilizovaný zdravotní stav.
 • Člověk s duševním onemocněním, který je díky pracovní činnosti v pravidelném kontaktu s různými lidmi.
 • Člověk s duševním onemocněním, který je díky pracovní činnosti schopen dodržovat pravidelný režim (denní, pracovní, volnočasový...).
 • Člověk s duševním onemocněním, který díky nacvičeným dovednostem žije v prostředí a podmínkách, které si na základě svého svobodného rozhodnutí vybral.
 • Člověk s duševním onemocněním, který je schopen práce v běžných pracovních podmínkách, pracuje v oboru, který si vybral a pobírá za ni mzdu.

CÍLOVÁ SKUPINA:

 • osoby s duševním onemocněním, kteří jsou v důsledku své nemoci znevýhodněni na otevřeném trhu práce
 • bydliště v Brně a okolí (dojezd do dílny do 60 minut)
 • věk 16-80 let
 • zdravotní stav, který umožňuje uživateli aktivně využívat služby STD, porozumět pravidlům dílny a dodržovat je
 • vlastní rozhodnutí pro vstup do služby
 • zájem o pracovní činnosti
 • aktivní spolupráce s pracovníky na stanovování a uskutečňování osobních cílůSpecifickým požadavkem tréninkových míst STD je věk mezi 16 – 58 lety.
 • Tréninková místa se orientují na uživatele, kteří mají zájem o místo na volném trhu práce a na tréninkovém místě si mohou nacvičit potřebné pracovní a sociální dovednosti. Věk je tedy stanoven tak, aby uživatel po odchodu z dílny měl ještě možnost uplatnit se na volném trhu práce.
Specifickým požadavkem tréninkových míst STD je věk mezi 16 – 58 lety.
Tréninková místa se orientují na uživatele, kteří mají zájem o místo na volném trhu práce a na tréninkovém místě si mohou nacvičit potřebné pracovní a sociální dovednosti. Věk je tedy stanoven tak, aby uživatel po odchodu z dílny, měl ještě možnost uplatnit se na volném trhu práce.

Službu neposkytujeme lidem s/se:
 • kombinovanými diagnózami:
  1. kombinace duševního onemocnění se střední nebo těžkou mentální retardací
  2. kombinace duševního onemocnění s tělesným či smyslovým postižením
 • agresivním chováním diagnostikovaným psychiatrem
 • nařízenou ochrannou léčbou (sexuologická, protialkoholická, protitoxikomanická)
 • různými typy demence vývojovými pervazivními poruchami (Rettův syndrom, Aspergerův syndrom, Autismus)

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY:

 • Podpora aktivního přístupu uživatele
  Pracovník s uživatelem pracuje způsobem, který ho podporuje v co největší samostatnosti.
 • Aktivní spolupráce v týmu a s jinými odborníky
  O uživatele pečují různí odborníci, aby pomoc byla co nejefektivnější, je důležité, aby všichni pracovníci měli jednotný přístup k práci s klientem a aby se v něm dobře orientoval uživatel.
 • Individuální přístup
  S každým uživatelem je vytvořený individuální plán, který vychází z jeho potřeb a přání.
 • Služba poskytuje komplexní podporu v rozsahu všech potřeb souladu s Regionální kartou Jihomoravského kraje

CO POSKYTUJEME:

Sociálně terapeutická dílna nabízí tři typy míst, na kterých je stálá podpora pracovního  asistenta a v rámci kterých si může uživatel nacvičovat pracovní dovednosti:

Pracovní terapie v dílnách probíhá na třech různých typech míst:
Nízkoprahové místo
 • Pracovní místo s minimálními nároky: docházka do dílny je závislá na aktuálním psychickém stavu a možnostech uživatele.
 • Je určeno pro uživatele, kteří mají zájem o pracovní činnost, ale jejich aktuální stav jim nedovoluje pravidelnou docházku
 • Činnosti jsou nabídnuty dle zájmu uživatele

Terapeutické místo

 • Slouží k získání základních pracovních a sociálních návyků a dovedností – tempo, pracovní zátěž, flexibilita, výkon, samostatnost, komunikace, spolupráce v kolektivu, udržování vztahu atp.
 • Je určeno uživateli, který zvládá pravidelnou docházku na dílnu dle rozpisu a zároveň má zájem o posilování pracovních a sociálních dovedností.
 • Minimální docházka není stanovena, jen musí být v předem domluvených termínech.
 • Činnosti na dílně si uživatel vybírá z výrobního programu dílny.
 • Je nabízeno především zájemcům o kreativní tvorbu, rozvíjení rukodělných dovedností a tvůrčích aktivit.

Výrobní program dílny:

 1. práce s papírem – přání, kreslení her, lepení, stříhání
 2. výroba her pro děti – papír, dřevo, keramika
 3. práce s keramickou hlínou – dekorační předměty
 4. práce se dřevem – řezbářská dílna, dílna s drobnými stoji (pily, brusky…)
 5. šití dekorativních předmětů, užitkového sortimentu a hraček, patchwork
 6. tiffany technika – skleněné vitráže, šperky

Tréninkové místo

 • Je určena pro uživatele, kteří se chtějí uplatnit na trhu práce v konkrétním oboru. Nabízí nácvik profesních dovedností na pozici číšník, výroba studené kuchyně a pracovník v administrativě.
 • Docházka je minimálně 2 x 4 hodiny týdně ve stanovených termínech po dobu půl roku.

Tréninková místa na pozicích:

 1. Číšník /číšnice – kavárna Tuřanská, Práh jižní Morava z.ú.
 2. Pracovník v administrativě – Práh jižní Morava z.ú.

ÚHRADA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Služba se poskytuje bezplatně.

Mezi činnosti sociálně terapeutické dílny patří pomoc při zajištění stravování. To je poskytováno za úhradu (v sídle organizace Práh 75,- Kč). Obědy se platí v hotovosti na pokladně v sídle Práh jižní Morava z.ú.

Zaujal/y Vás činnosti/výrobní program terapeutické dílny a rádi byste si práci s různými materiály vyzkoušeli?

Naše dílna je otevřena i pro veřejnost, a to vždy v pondělí a ve středu od 10.00 do 17.00, kdy může kdokoliv přijít a vyrobit si něco dle svého zájmu, a to za úhradu 30 Kč (navíc platba za použitý materiál). Pro více informací kontaktujte vedoucí sociálně terapeutické dílny.

 

Projekt „Vybrané služby sociální prevence na území Jihomoravského kraje“, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007741, je financován z Evropského sociálního fondu, Státního rozpočtu ČR a rozpočtu Jihomoravského kraje prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Aktivity projektu probíhají v období od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2022.

Práh jižní Morava, z.ú. realizuje projekt v období od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022 na základě smlouvy č. JMK074625/22/OSV.

JT Fixed Display