Podpora samostatného bydlení - Práh jižní Morava

Poslání

Posláním Podpory samostatného bydlení Práh jižní Morava je zvyšovat soběstačnost lidí s psychotickým onemocněním v městě Brně, aby mohli samostatně bydlet v přirozeném prostředí.

 

Naším cílem je uživatel, který:

 • získá nebo udrží samostatné bydlení v přirozeném prostředí dle svých potřeb a možností
 • má takové dovednosti a schopnosti, které mu umožní samostatné bydlení v přirozeném prostředí dle jeho potřeb a možností
 • umí zacházet se svou nemocí
 • umí využívat služby, které potřebuje
 • navazuje a udržuje přirozené sociální vztahy a vazby

 

Cílová skupina

 • Lidé dlouhodobě duševně nemocní s psychotickými a afektivními poruchami v nepříznivé životní situaci v oblasti bydlení, kteří mají stabilizovaný psychický stav.
 • Za nepříznivou životní situaci v oblasti bydlení považujeme takovou situaci, kdy klient v důsledku své nemoci nezvládá samostatné bydlení.

 

Naše zásady:

 • Zachovávání důvěrnosti informací a ochrana osobních údajů uživatele
 • Individuální práce s uživatelem a v souladu s jeho přáním či rozhodnutím
 • Respekt k soukromí uživatele
 • Služba poskytuje komplexní podporu v rozsahu všech potřeb souladu s Regionální kartou Jihomoravského kraje

 

Co vám nabízíme?

Služba pomáhá uživateli získat a zvládat samostatné vlastní bydlení s podporou pracovníka služby. Pracovník
se po vzájemné dohodě schází s uživatelem na společných schůzkách, kde se
věnují záležitostem podle potřeb a přání uživatele. Služba se poskytuje pouze
v pracovních dnech v běžnou pracovní dobu pracovníka na území města Brna.
S uživatelem se uzavírá smlouva na jeden rok s možností prodloužení.

 

Podmínky přijetí

 • dlouhodobé duševní onemocnění psychotickou nebo afektivní poruchou (všechny diagnózy spektra F 20 – F 29 a F 30 – F 39 tzn. schizofrenie, schizotypní porucha, akutní a přechodné psychotické poruchy, schizoafektivní poruchy, manická fáze, bipolární afektivní porucha, depresivní fáze, periodická depresivní porucha a jiné)
 • věk 18-64 let
 • psychický stav zájemce, ve kterém je schopen vnímat pracovníkovo sdělení, přijímat informace potřebné k poskytování služby a komunikovat
 • trvalé bydliště v Brně
 • dobrovolná a aktivní spolupráce s pracovníky chráněného bydlení
 • zajištěné navazující bydlení nebo jeho aktivní hledání
 • zájemce umožní poskytovateli kontaktovat svého ambulantního nebo ošetřujícího psychiatra

Podmínky odmítnutí

 • jedná-li se o kombinaci poruch nebo postižení
 • ochranná léčba: protialkoholická, protitoxikomanická, sexuologická
 • závislost na alkoholu nebo jiných návykových látkách (diagnostikovaná lékařem)
 • agresivní chování (diagnostikované psychiatrem)

 

Úhrada za poskytování služby je uvedena v

ceníku podpory samostatného bydlení
přehledu úhrad podpory samostatného bydlení 


Kapacita služby
Maximální okamžitá kapacita služby Podpora samostatného bydlení je: 4 uživatelé.

Kontakt
Václav Buchta, DiS.
vedoucí Podpory bydlení
tel.: 606 586 440
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

JT Fixed Display