Terénní tým Boskovicko - Práh jižní Morava

EU OPZ orezmpsv   avast nadacni fond


Cílem projektu je do 31.12.2022 podpořit, prostřednictvím služby sociální rehabilitace, 40 osob z CS v sociálním začlenění do společnosti či na trh práce na Boskovicku. Cílem podpory lidí s duševním onemocněním je zvýšení sociálního fungování, zlepšení zacházení se svým zdravotním stavem a nalezení a udržení
strukturované denní činnosti např. práce nebo jiné pravidelné aktivity.

Projekt číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007730 budeme realizovat díky finanční podpoře Evropské unie – Evropského sociálního fondu – Operačnímu programu zaměstnanost od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022.

Projekt je financován i díky podpoře MAS Boskovicko PLUS.

JT Fixed Display