Novinky - Práh jižní Morava

Rádi děláte radost nejen sobě, ale i druhým? Máme pro vás příležitost, jak si splnit obě přání najednou. Odpovědí je projekt GIVT, který vaše nákupy promění v dobrý skutek.

Dobrý skutek, který nic nestojí

GIVT je internetový portál, s jehož pomocí můžete během vašeho on-line nákupu přispět našim klientům. Ale pozor, nebude vás to stát ani korunu navíc! Portál spolupracuje s více než tisíci partnerskými e-shopy, na své si tak přijdou například milovníci módy, cestování, ale také kosmetiky, elektrospotřebičů a mnoha dalších produktů a služeb. Naprostou jedinečností projektu je právě skutečnost, že neutratíte nic navíc, GIVT totiž vámi zvolené organizaci odvede určitý počet procent již z běžné ceny transakce. Darovaná procenta se na každém e-shopu různí, celkovou částku se dozvíte vždy na konci nákupu.

Číst dál: Proměňte vaše nákupy v dobrý skutek

GIVT pomocník udělá práci za vás

Skrze portál GIVT máte možnost podpořit také naši organizaci Práh jižní Morava. Existují rovnou dva způsoby, jak postupovat. První možností je navštívit přímo webové stránky www.givt.cz, přes které si rozkliknete vámi zvolený e-shop. Druhým jednodušším způsobem je nakupovat skrze GIVT Pomocníka. O co se jedná? GIVT Pomocník je jednoduché rozšíření prohlížeče, díky kterému už nikdy při nakupování nezapomenete udělat dobrý skutek. Pomocník je k dispozici zdarma a snadno si jej stáhnete na stránkách www.givt.cz/aplikace. Následně vám stačí rychlá registrace a už můžete nakupovat s lepším pocitem. Nemusíte se obávat, že byste na příspěvek zapomněli, Pomocník vás na možnost darovat vždy upozorní. Finance, které GIVT odvede z vašeho nákupu, nejčastěji proměňujeme v trvanlivé potraviny a další prostředky důležité pro důstojný život, které doputují přímo k našim klientům.

Číst dál: Proměňte vaše nákupy v dobrý skutek

Děkujeme za každou vaši pomoc.

Prohlášení Asociace komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví a FOKUS ČR, z. s. ke stanovisku k deinstitucionalizaci, které společně vydaly APSS ČR, NRZP ČR a Rada seniorů ČR dne 11. 9. 2020

Asociace komunitních služeb a FOKUS ČR zastřešují 45 organizací, které poskytují komunitní sociální a zdravotní služby cíleně osobám s duševním onemocněním. Za rok 2019 poskytly tyto organizace své služby okolo 15 000 osobám. Od samého počátku v roce 1990 (FOKUS), resp. 1997 (AKS) se obě organizace zabývají změnou systému psychiatrické péče v ČR. V souladu s moderními zahraničními trendy vycházejícími z transformací psychiatrické péče ve Velké Británii, Itálii, Nizozemí, usilují o deinstitucionalizaci a posílení významu komunitní sociální a zdravotní péče.

Jako zástupci většiny organizací, které na území ČR poskytují sociální a v některých případech i zdravotní služby v oblasti duševního zdraví a také dlouhodobí stakeholdeři celého procesu reformy psychiatrické péče zásadním způsobem nesouhlasíme se Stanoviskem k deinstitucionalizaci, vydaným APSS ČR, NRZP ČR a RS ČR.

Číst dál: Dny duševního zdraví 2020

Práh jižní Morava vás zve DNY DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 2020 pod záštitou náměstka hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Marka Šlapala a radního pro oblast zdravotnictví Milana Vojty, MBA, M.A.

 

Progam dnů duševního zdraví najdete zde.

Číst dál: Piknik v Prahové zahradě 3. 7. Stavte se k nám piknik v zahradě na Tuřanské 12, který proběhne 3. července od 16:00 hod!
Můžete si lehnout do houpací sítě, dát si dobroty z grilu a k tomu pivko nebo vychlazenou limonádu za příznivé ceny. Na besedu přijde autorka aplikace Nepanikař Veronika Kamenská a bude s vámi sdílet svůj vlastní příběh o tom, jak překonala duševní onemocnění a jak vznikla aplikace, která dnes lidem pomáhá zvládat úzkosti či deprese. Sociálně terapeutické dílny pro vás chystají tvořivé wokshopy, na kterých si budete moci vytvořit hezké věci na památku. Pro ty nejmenší budeme mít po celou dobu připravený program a odměny za vysvědčení. Vystoupí improvizační divadlo Krutý sendviče. Večer bude vše zakončeno koncertem Adély Václavové a Petra Kurečky. Pokud se chcete dozvědět více o duševním zdraví a u toho se uvolnit, je pro vás tento piknik jako dělaný!

Více zde.

 

Číst dál: Poděkování hejtmana JMK

„Velice si vážím osobního nasazení všech, kteří se podíleli na zvládnutí krizové situace, u které v prvopočátku bylo velmi obtížné predikovat její vývoj, avšak profesionální přístup vás všech prokázal schopnost krizovou situaci úspěšně zvládnout a důstojně obstát v očích našich spoluobčanů a odborné veřejnosti.
S velkým poděkování a přátelským pozdravem“

JUDr. Bohumil Šimek – hejtman Jihomoravského kraje

Celý text poděkování si přečtěte zde.

Vážení klienti Prahu

V současné situaci probíhají služby Prahu v NOUZOVÉM REŽIMU.
Co to znamená? Na základě nařízení vlády ČR jsou všechny tři kavárny a prodejna Galerie Práh uzavřeny. Až do odvolání je rovněž uzavřena sociálně-terapeutická dílna a neprobíhají aktivity Centra zotavení. Vstup do budovy na Tuřanské je možné pouze s ochrannými prostředky.
Z důvodu nedostatku ochranných prostředků – ochranných roušek a dezinfekce, část zaměstnanců od pondělí šije roušky, které jsou postupně distribuovány všem pracovníkům, přednostně pracovníkům a klientům chráněného bydlení a do terénních týmů v Brně i okresů.
Až do vytvoření dostačujícího množství ochranných prostředků je většině terénních pracovníků přidělena práce doma a kontakty s klienty probíhají po telefonu. Pouze v akutních případech probíhají setkání v terénu, kdy jsou chráněni jak pracovníci, tak klienti ochrannými rouškami.
Víme, že je situace nepřehledná a rychle se mění. Pokud se nebudete cítit dobře, volejte blízkým, pracovníkovi Prahu, na kterého máte kontakt, společně určitě najdete možnost podpory.

Doufám, že se nám tuto situaci podaří společně překonat!
Vedení Prahu jižní Morava, z.ú.

Po dobu vyhlášení nouzového stavu ČR, kdy je omezen pohyb lidí a zákázána skupinová činnost. Budou služby Centrum zotavení a Sociálně-terapeutické dílny poskytovat pouze individuální podporu klientům. Na skupinové aktivity se budeme těšit, jakmile tato situace pomine. Všem přejeme pevné zdraví a nervy.

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR platí od 10. 3. 2020 ZÁKAZ NÁVŠTĚV našich skupinových zařízení služby chráněné bydlení (CHB).
Opatření se netýká klientů s omezenou svéprávností (návštěvy opatrovníků).

Opatření se netýká klientů individuálních chráněných bydlení (ICHB) za podmínky, že se neúčastní společných setkávání (např. komunit) ve skupinových chráněných bydlení.

PaedDr. Blanka Veškrnová
ředitelka
Číst dál: Vyjádření Asociace komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví k situaci odvolání ředitele...

Je naší povinností reagovat na situaci týkající se odvolání ředitele PN Havlíčkův Brod a to hlavně v kontextu probíhající Reformy psychiatrické péče v ČR.

Verze ke stažení

 

Členské organizace AKS stály u zrodu Reformy české psychiatrie, přinášely zkušenosti a odborníky z mnoha vyspělých evropských zemí (Itálie, Walles, Velká Británie, Irsko, Nizozemsko, atd.), které reformní proces již absolvovaly.

Členové se podíleli již na přípravě Reformy (např. účastí v pracovních skupinách tvorby Standardů CDZ, tvorby Strategie reformy psychiatrické péče). Základem probíhající Reformy psychiatrické péče bylo právě schválení Strategie reformy psychiatrické péče tehdejším Ministrem zdravotnictví ČR MUDr. Martinem Holcátem, MBA již 7.října 2013.

S kritikou, že je reforma nekoncepční, nepřipravená tedy zásadně nesouhlasíme. Nejenže v přípravě Reformy byly účastni zástupci všech klíčových subjektů (oborových organizací, zástupců psychiatrických nemocnic/léčeben, ambulantních psychiatrů, ale poprvé v historii ČR i zástupci neziskových organizací (tvořících páteř komunitní péče), pacientů a rodinných příslušníků.).

Vznikl tak široce konsensuální koncepční materiál, který byl následně MZ rozpracován do jednotlivých projektů realizace Reformy.

Poprvé v historii České republiky a české psychiatrie vzalo MZ na sebe plnou politickou zodpovědnost a rozhodlo, že bude realizovat velkou, dlouhodobou a náročnou změnu systému péče o duševní zdraví, které odpovídá standardům péče vyspělých evropských zemí a standardům WHO.

Následně tuto výzvu převzali další ministři MZ včetně současného ministra Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, MHA, který Reformu plně podporuje.

  • Realizace reformy včetně čerstvě schváleného Národního akčního plánu je od začátku konzultována zástupci WHO.
  • Poprvé v historii jsou do většiny pracovních skupin a řídících či výkonných orgánů Reformy zapojeny NNO, pacientské organizace, uživatelé služeb a rodinní příslušníci.
  • Jsou zapojeny krajské samosprávy, které s výše zmíněnými stakeholdery spoluvytváří krajské koncepce péče a sítě služeb.
  • Do reformy jsou již zapojeny stovky lidí, včetně pracovníků psychiatrických nemocnic.


Úsilí členských organizací AKS a samotná probíhající Reforma směřuje k tomu, abychom lidem s duševním onemocněním mohli dopřát stejnou podporu a respekt, jako mají lidé např. v Holandsku, Itálii nebo ve Velké Británii. To znamená nikoli ústavní péči v obrovských psychiatrických nemocnicích z 19.století, kde v mnohých případech tráví zbytečně i desítky let, ale propracovaný systém zdravotně-sociálních terénních služeb v komunitě, tzn. Centra duševního zdraví, služby bydlení, zaměstnávání a denní programy, úzce spolupracující s akutními lůžky v nemocnicích.

Proto jsme uvítali Reformu psychiatrické péče i finanční prostředky, které na reformu přicházejí z EU. Ačkoli máme k řízení Reformy konkrétní výhrady, které průběžně komunikujeme, vnímáme celý proces Reformy za smysluplný a nezbytný. Je to proces složitý a proto často zpochybňovaný a ohrožený. Je logické, že se obrovské nemocnice a jejich personál budou bránit systémové změně, jelikož nejde jen o změnu způsobu poskytování zdravotních a sociálních služeb, ale především o změnu v myšlení a postojích. Každá taková změna, zvláště po desítkách let fungování v psychiatrických nemocnicích (ale i v Domovech se zvláštním režimem a dalších institucích sociálních práce), přináší těžkosti - personálu i pacientům – není snadné změnit svůj pohled na práci, na sebe, to vidíme ve službách dnes a denně.

V tomto kontextu vnímáme i reakce personálu PN Havlíčkův Brod na odvolání ředitele MUDr. Jaromíra Maška ministrem zdravotnictví. Podle našeho názoru ředitel nemocnice, který se spolu s Fokusem Vysočina zavázal provozovat CDZ, financované z grantu EU, mohl ohrozit svým manažerským rozhodnutím splnění indikátorů tohoto evropského projektu. Z toho důvodu se zdá logické jeho odvolání nadřízeným orgánem – ministrem. Byli bychom velmi neradi, aby měla celá situace negativní vliv na naší členskou organizaci Fokus Vysočina, partnera PN Havlíčkův Brod, nejen při realizaci CDZ. Věříme, že oboustranná kvalitní spolupráce zůstane zachována.

Vzhledem k obrovskému několikaletému úsilí lidí ze všech profesních oblastí, organizací a veřejných institucí je nepřípustné, aby byla Reforma jako proces zpochybňována z důvodu personální výměny jednotlivců.

Asociace komunitních služeb (AKS) sdružuje 41 organizací z celé ČR. Jedná se o organizace, které poskytují komunitní služby lidem s duševním onemocněním, čímž se významnou měrou podílejí na Reformě péče o duševní zdraví v ČR. Předsedkyně Správní rady AKS PaedDr. Blanka Veškrnová je členkou Rady vlády pro duševní zdraví a AKS tím garantuje „sociální část“ reformy.

Asociace komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví
Řehořova 992/10
130 00 Praha
IČ: 70099154
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Správní rada AKS:
PaedDr. Blanka Veškrnová, Práh jižní Morava, z.ú.
Mgr. Aleš Lang, BONA, o.p.s.
Mgr. Jan Sobotka, Fokus Praha, z.ú.

 

Verze ke stažení

Číst dál: SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ CENTRA DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ PN BRNO
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ CENTRA DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ PN BRNO

Slavnostní otevření proběhne za účasti ministra zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, MHA ve středu 19. 2. 2020. Začne v 10 hodin ve velkém sále Café Práh v Galerii Vaňkovka, v Brně, kde bude představena činnost CDZ. Po přejezdu do centra na Jugoslávskou 17 ministr zdravotnictví Adam Vojtěch společně s  ředitelem PN Brno Pavlem Mošťákem a ředitelkou Prahu jižní Morava, z.ú. Blankou Veškrnovou slavnostně přestřihnou pásku. Pracovníci Centra duševního zdraví provedou návštěvníky prostorami centra.
JT Fixed Display