ZÁKAZ NÁVŠTĚV v chráněném bydlení - Práh jižní Morava
Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR platí od 10. 3. 2020 ZÁKAZ NÁVŠTĚV našich skupinových zařízení služby chráněné bydlení (CHB).
Opatření se netýká klientů s omezenou svéprávností (návštěvy opatrovníků).

Opatření se netýká klientů individuálních chráněných bydlení (ICHB) za podmínky, že se neúčastní společných setkávání (např. komunit) ve skupinových chráněných bydlení.

PaedDr. Blanka Veškrnová
ředitelka
JT Fixed Display