SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ CENTRA DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ PN BRNO - Práh jižní Morava
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ CENTRA DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ PN BRNO

Slavnostní otevření proběhne za účasti ministra zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, MHA ve středu 19. 2. 2020. Začne v 10 hodin ve velkém sále Café Práh v Galerii Vaňkovka, v Brně, kde bude představena činnost CDZ. Po přejezdu do centra na Jugoslávskou 17 ministr zdravotnictví Adam Vojtěch společně s  ředitelem PN Brno Pavlem Mošťákem a ředitelkou Prahu jižní Morava, z.ú. Blankou Veškrnovou slavnostně přestřihnou pásku. Pracovníci Centra duševního zdraví provedou návštěvníky prostorami centra.

Centra duševního zdraví (CDZ) jsou novým prvkem v systému péče o lidi s duševním
onemocněním. Jedná se o zdravotně-sociální služby poskytované jedním společným týmem. V tomto případě tým složeným z pracovníků PN Brno a Prahu jižní Morava, z.ú. tvořený psychiatry, psychologem, psychiatrickými a všeobecnými sestrami, sociálními pracovníky a PEER pracovníkem se zkušeností s  duševním onemocněním. Všichni členové týmu pracují ambulantně i v terénu, sdílí klienty/pacienty a průběžně si předávají důležité informace. Služby Centra duševního zdraví jsou poskytovány přímo v prostředí člověka s duševním onemocněním.

Více informací i Centru duševního zdraví PN Brno najdete zde.

Ke stažení:
Pozvánka
Tisková zpráva
JT Fixed Display