Projektová konference v Café Práh - Práh jižní Morava

konference10konference7konference13konference17

EU zamestnanost

Ve velkém sálu Café Práh v Brně proběhla 7. 6. 2018 konference projektu „Zavádění nových procesů v sociálních službách pro lidi s duševním onemocněním". Projekt podporuje vznik sítě odborných pracovníků, kteří pracují v oblasti péče o lidi s duševním onemocněním v Jihomoravském kraji. Na konferenci se tito odborníci mohli sejít a sdílet výstupy z činnosti pracovních mezioborových a meziresortních skupin a připravovaných metodik.


Úvodní slovo pronesl náměstek hejtmana Marek Šlapal. Za Ministerstvo zdravotnictví představila projekt Multidisciplinarity metodička Zuzana Fišerová. Postupně vystoupili další odborníci z řad účastníků projektu. Součástí konference byl i workshop s odborným vedoucím Prahu zaměřený na sdílení dobré praxe, nalezení společných jmenovatelů, rizik či příležitostí v práci s lidmi s duševním onemocněním.
V rámci projektu byla v regionech Jihomoravského kraje mimo jiné zavedena mezioborová a meziresortní setkání, na kterých měli odborníci z různých disciplín příležitost setkávat se a tvořit společný přístup k této problematice ve svých regionech. Cílem aktivit projektu bylo také vytvoření metodiky sdílené péče o lidi s duševním onemocněním. V jednotlivých regionech kraje (Blansko, Vyškov, Břeclav, Znojmo, Hodonín) probíhala
tato setkání individuálně.
Velké poděkování patří všem šedesáti účastníkům konference, zejména těm, kteří po celém Jihomoravském kraji organizovali společná setkání, a zároveň poskytovali služby lidem s duševním onemocněním. Konference byla financována z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

JT Fixed Display