Podpora zaměstnávání 3 - Práh jižní Morava

EU zamestnanost

 

Zpráva o realizaci projektu

Projekt „Podpora zaměstnávání 3“ (reg. č.: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002651), který realizuje Práh jižní Morava, z. ú. , je ve své polovině. Projekt je zaměřený na podporu klientů v oblasti poradenských a vzdělávacích aktivit, vedoucích k získání vhodného zaměstnání na otevřeném pracovním trhu. Za dobu trvání projektu, tj. od 1. 9. 2016, se nám podařilo podpořit přibližně osm desítek klientů z celého Jihomoravského kraje.

Díky projektu třináct klientů zdarma zvýšilo svou kvalifikaci absolvováním kurzů: Pracovník v sociálních službách, Asistent/ka, sekretář/ka, Jednoduchá obsluha hostů a Prodavač. V těchto dnech se dalších sedm klientů účastní kvalifikačních kurzů Pracovník v sociálních službách, Sportovní masáž nebo Pedikérka.
V rámci projektu jsme v Brně a ve Znojmě uspořádali JOB kluby. V každém městě proběhla čtyři setkání s přednáškami pro účastníky projektu zaměřenými zejména na to, jak oslovit zaměstnavatele a uspět na pracovním trhu. V říjnu 2017 proběhnou další setkání JOB klubů v Brně a ve Znojmě.
Naši klienti zapojení do projektu jsou individuálně podporováni při zvyšování kvalifikace vypracováním kariérního plánu nebo poradenstvím při hledání pracovního místa. Někteří z klientů také využívají podporu v podobě asistence na pracovišti a poradenství při adaptaci na novém pracovním místě. S pomocí realizačního týmu si nové zaměstnání našlo již třináct klientů.
Projekt Podpora zaměstnávání 3 nabízí i něco pro zaměstnavatele. Do konce srpna 2018 poskytuje naše organizace zaměstnavatelům mzdové dotace ve výši až 9380 Kč měsíčně při zaměstnání našich klientů na půl úvazku. Příspěvek je vyplácen po dobu půl roku (nejdéle ale do srpna 2018). Přesné podmínky a výše poskytovaných mzdových dotací jsou řešeny individuálně s vedoucí Agentury práce Práh.

JT Fixed Display