Pro veřejnost - Práh jižní Morava
Číst dál: Přes práh podzimu - Dny duševního zdraví

V závěru programu Dnů duševního zdraví bude 14. října od 14. hodiny probíhat událost pro děti v podzimní zahradě organizace Práh jižní Morava.

Skvělá příležitost, jak si odpočinout od každodenního shonu a stresu. Vezměte s sebou také své blízké, chystáme aktivity jak pro malé, tak velké.  Na akci se podílí lidé s duševním onemocněním a dobrovolníci.

 

Kdy a kde

Datum: 14. 10. 2022
 
Průběh konání akce: od 14:00 – 18:00 hod
 
Místo: Tuřanská 12, Brněnské Ivanovice
 
Spolupráce: Centrum zotavení a dobrovolníci

 

Program

14:00 – 14:30 |  Přivítání a registrace účastníků do soutěže o nejlepší podzimní specialitu (v kategorii slané a sladké jídlo a nápoj)*

14:30 – 15:30 | Workshop dramaterapie a ukázka z divadelní hry

15:30 – 16:00 | Živá galerie - výstava děl našich klientů

16:00 – 17:00 | Vyhodnocení soutěže o nejlepší podzimní specialitu a ochutnávka

17:00 – 18:00 | Happening s hudebním doprovodem

14:00 – 17:00 | Stanoviště pro děti a výroba ozdobného draka a šiškových zvířátek v rukodělné dílně

 

*Soutěž o nejlepší podzimní specialitu:

můžete donést jakýkoliv slaný nebo sladký pokrm, či nealkoholický nápoj ze sklizně podzimu. Hodnotit se bude nápad, estetika i chuť všemi účastníky akce. Vítěz dostane odměnu.

Po celou dobu akce bude zabezpečeno občerstvení. Vstup na akci je zdarma.

 

Číst dál: Přes práh podzimu - Dny duševního zdraví

Číst dál: Říjnové Dny duševního zdraví přinesou letos promítání chorvatského dokumentu i autorské čtení
Číst dál: Říjnové Dny duševního zdraví přinesou letos promítání chorvatského dokumentu i autorské čtení Číst dál: Říjnové Dny duševního zdraví přinesou letos promítání chorvatského dokumentu i autorské čtení Číst dál: Říjnové Dny duševního zdraví přinesou letos promítání chorvatského dokumentu i autorské čtení

 

Veškeré aktuality a informace k programu naleznete na facebookové události zde

Organizace Práh jižní Morava letos pořádá již 21. ročník osvětové kampaně Dny duševního zdraví, které se budou odehrávat ve dnech 10. až 14. října 2022 v Brně. Destigmatizační události v rámci těchto dnů budou probíhat pod záštitou radního Jihomoravského kraje pro oblast zdravotnictví Mgr. Jiřího Kasaly, MBA. a radní pro sociální oblast Bc. Jany Leitnerové. Zaměřovat se budou se na laickou i odbornou veřejnost a vstupné na veškeré části programu bude dobrovolné.

Cílem Dnů duševního zdraví je pravdivě informovat veřejnost o psychickém zdraví i nemocech a odbourávat stigmata a předsudky vůči lidem s duševním onemocněním. Návštěvníci se mohou těšit na semináře, přednášky, diskuse, autorské čtení i promítání filmu. Součástí programu je také destigmatizační výstava organizace Práh jižní Morava, která se bude odehrávat v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje na Žerotínově náměstí v Brně. Vystavené fotografie si budou návštěvníci moci prohlédnout od 3. až do 27. října.

Převážná část programu se poté bude odehrávat v sálech kavárny Café Práh, která poskytuje pracovní místa lidem s duševním onemocněním a tím jim pomáhá v návratu do pracovního prostředí. Přednášet zde budou odborníci i lidé s vlastní zkušeností s duševním onemocněním.

V pondělí 10. října začne program ve velkém sále kavárny promítáním chorvatského dokumentárního filmu Sousedé (Susjedi), který přibližuje návrat lidí s psychickými obtížemi po desetiletích v ústavu do běžných životů. Po filmu bude následovat beseda o Reformě péče o duševní zdraví v čele s Janem Kozákem z Národního ústavu duševního zdraví. Pro odborníky z praxe bude 11. října ve velkém sále kavárny připraven seminář o systému krizových služeb v Jihomoravském kraji a 12. října zase přednáška o porušování ochrany osobních a citlivých údajů u klientů, kterou povedou právníci z Kanceláře veřejného ochránce práv. Dne 13. října proběhne v malém sálu kavárny autorské čtení Markéty Dohnalové alias Michaely Malé, spolu s jejím osobním příběhem ze života se schizofrenií, po kterém bude následovat doprovodná diskuse na téma života s duševním onemocněním a procesu zotavení.

V závěru programu Dnů duševního zdraví proběhne 14. října událost pro děti v podzimní zahradě organizace Práh jižní Morava na adrese Tuřanská 12 v Brně. Akci s názvem Přes práh podzimu bude pořádat Centrum zotavení, které pro děti připraví program plný her a pohybových aktivit. Dětem bude umožněn i přístup do rukodělných dílen, ve kterých klienti organizace Práh pracují a s lektory si tak budou moci vytvořit například vlastní keramické výtvory.

Dny duševního zdraví každoročně připomínají, že psychické zdraví je neméně důležité nežli to fyzické. V rámci těchto dnů se zúčastněným otevírá příležitost hovořit o souvisejících problémech a hledat cesty ke zlepšení situace v dané oblasti. Práh jižní Morava také motivuje veřejnost k tomu, aby se alespoň v těchto dnech na vlastní duševní zdraví více zaměřila a hledala cesty k osobnímu klidu a duševní pohodě.

Dny duševního zdraví finančně podporuje Jihomoravský kraj a Statutární město Brno.

Číst dál: Říjnové Dny duševního zdraví přinesou letos promítání chorvatského dokumentu i autorské čtení

Číst dál: Pomoc a podpora pro lidi s duševním onemocněním na Boskovicku

Číst dál: Pomoc a podpora pro lidi s duševním onemocněním na Boskovicku

Je již známo, že pod tlakem současné doby je výskyt duševních onemocnění stále na vzestupu, a ani Boskovicko není výjimkou. Důsledky s sebou nesou v krajních případech i mnoho sociálně izolovaných jedinců s duševními potížemi, neschopných řešit praktické situace spojené s bydlením, zaměstnáním či mezilidskými vztahy. Tito lidé postupně ztrácejí nejen sociální a komunikační dovednosti, ale také motivaci a schopnosti dále rozvíjet svou životní perspektivu.

Od roku 2016 začal na Boskovicku působit Terénní tým organizace Práh jižní Morava, z.ú., který zde realizoval například projekt Dobří sousedi. V té době byl zaznamenán i případ izolace ve výrazně zhoršeném stavu po dobu přibližně dvaceti let, bez jakékoliv zdravotní a sociální péče. Teprve po intervenci terénního týmu došlo k řešení sociální situace a navázání na zdravotní péči. Od roku 2020 je pak stále aktuální projekt podporovaný Evropskou unií a skupinou MAS Boskovicko PLUS, který na daném území poskytuje služby sociální rehabilitace pro lidi s duševními obtížemi prostřednictvím Terénního týmu Práh jižní Morava, z.ú.

Projekt MAS Boskovicko PLUS budeme realizovat do konce roku 2022. Jeho cílem je pomoci lidem se závažným duševním onemocněním, jako je například schizofrenie či afektivní poruchy (deprese, mánie nebo bipolární porucha). Terénní tým na daném území poskytuje potřebným bezplatnou podporu při jejich zapojení zpět do společnosti. Snaží se zaměřit především na tu část lidí s duševním onemocněním, která obvykle vypadává ze systému sociální a zdravotní péče, jelikož pomoc samostatně nevyhledá.

Projekt se snaží o navázání sociálních služeb na místní zdroje podpory, které by pomáhaly lidem s duševním onemocněním udržet se v běžném prostředí. Terénní tým doposud aktivně vyhledával, oslovoval a motivoval desítky klientů, kteří by jinak nebyli schopni pomoc sami vyhledat a využít. Zájemci o podporu v nepříznivé situaci nebo jejich blízcí mohou terénní tým také sami kontaktovat.

Jak taková pomoc probíhá? Při konkrétním setkání s klientem jsou na začátku vždy stanoveny cíle a plán průběhu služby, který je přizpůsoben individuálním potřebám daného člověka. Následně probíhají pravidelná setkání klienta se členy týmu, kteří poskytují podporu podle potřeby, a to za účelem zlepšení psychického stavu a jeho udržení. V závěru jsou pak zhodnoceny pozitivní změny, kterých se společně podařilo dosáhnout.

Do spolupráce s klientem je zapojen celý multidisciplinární tým (sociální pracovník, psycholog, peer konzultant – člověk s vlastní zkušeností duševního onemocnění) ve spolupráci s dalšími odborníky, mezi které patří ambulantní psychiatři, pracovníci úřadů, praktiční lékaři a další poskytovatelé sociálních služeb. Podpora duševně nemocným je mnohdy navázána již v průběhu jejich hospitalizace. Nedostatečné propojení sociální a zdravotní péče totiž často vedou k návratům klientů do lůžkových zařízení i po jejich propuštění, jelikož jim není poskytnuta dostatečná podpora při jejich začleňování se zpět do běžného života.

Aktuálně má terénní tým kapacitu ještě pro několik nových klientů, kterým může poskytnout odbornou pomoc a podporu. U těch stávajících je pomoc poskytována například při stabilizaci zdravotního stavu, řešení nepříznivé sociální situace např. nalezení vhodnějšího bydlení, řešení dluhů, udržení si zaměstnání, péči o domácnost, struktura denního režimu, zlepšení fyzické kondice, trénování paměti a pozornosti a snížení osamění.

Ať už čelíte duševnímu onemocnění vy sami nebo někdo z vašich blízkých, případně se s lidmi s těmito potížemi setkáváte při výkonu své práce a potřebujete informace či podporu, kontaktujte Terénní tým Blanensko telefonicky 605 992 243 nebo e-mailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Lze se domluvit také na osobním setkání v naší nově otevřené kanceláři v Boskovicích, Masarykovo náměstí 21, kde býváme každý čtvrtek. Více informací o našich službách naleznete na našich webových stránkách www.prahjm.cz.

Projekt číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007730 realizujeme díky finanční podpoře Evropské unie – Evropského sociálního fondu – Operačnímu programu zaměstnanost od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022. Projekt je financován i díky podpoře MAS Boskovicko PLUS.

Číst dál: Pomoc a podpora pro lidi s duševním onemocněním na Boskovicku

Číst dál: Měsíc bláznovství 2022 začíná již v dubnu
Číst dál: Měsíc bláznovství 2022 začíná již v dubnu   Číst dál: Měsíc bláznovství 2022 začíná již v dubnu

 

Číst dál: Měsíc bláznovství 2022 začíná již v dubnu

Jak se žije lidem s duševním onemocněním? Změnil se během krize a nejistot s ní spojených přístup veřejnosti a odborníků? A jak je na tom péče o duševní zdraví dětí? Pojďte odpovědi na tyto otázky zjistit už tento duben. Duševní obtíže tíží čím dál více lidí, a protože „zbláznit“ se může opravdu každý, nezisková organizace Práh jižní Morava i letošní rok organizuje již 20. ročník destigmatizační akce Měsíc bláznovství. Práh bude během celého měsíce dubna informovat a vzdělávat veřejnost v oblasti duševního zdraví u dětí a dospělých
a v oblasti transformace psychiatrické péče. Přinese také osobní příběhy lidí se zkušeností s dušením onemocněním. Nabídne bohatý kulturní a vzdělávací program, návštěvníci se tak můžou těšit na přednášky, workshopy, semináře, výstavu s vernisáží či filmovou projekci Přeletu nad kukaččím hnízdem. Akce bude probíhat od 5. 4. do 29. 4. v Brně a dalších městech Jihomoravského kraje, ve kterých organizace působí. Vstup je na většinu akcí zdarma.

Bohatý program nabídne například přednášku Moje jméno není diagnóza, kterou pořádá iniciativa NA ROVINU s Terénním týmem Břeclavsko, koncert slovenského interpreta a performera Samčo, brat dažďoviek či výstavu umělce Libora Jaroše. Budete mít rovněž možnost navštívit unikátní destigmatizační výstavu Prahu jižní Morava, která bude umístěna v prostorách Atria Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Výstavu slavnostně zahájí 11. 4. děkan Fakulty sociálních studii MUNI prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. s ředitelkou Práh jižní Morava PaedDr. Blankou Veškrnovou. Pro fanoušky filmu jsme připravili jedinečnou filmovou projekci kultovního snímku Přelet nad kukaččím hnízdem režiséra Miloše Formana, která bude doprovozena debatou s odborníky v oblasti psychiatrické péče a destigmatizace.

Číst dál: Měsíc bláznovství 2022 začíná již v dubnu

Letošní ročník se také více zaměří na téma dětského duševního zdraví. Ve čtvrtek 28. 4. se můžete těšit na seminář Dětské duševní zdraví z meziresortního pohledu - konkrétní aktivity a spolupráce v Jihomoravském kraji. Čekají na vás také jedinečné osobní příběhy lidí se zkušeností s duševním onemocněním, můžete se jich tak rovnou zeptat na otázky, na které jste vždy chtěli znát odpověď.

Kompletní program se dočtete na webových stránkách organizace Práh jižní Morava či sociálních sítích.

Měsíc bláznovství pořádá Práh jižní Morava, z.ú., pod záštitou radního Jihomoravského kraje pro oblast zdravotnictví Mgr. Jiřího Kasaly, MBA. a radní pro sociální oblast Bc. Jany Leitnerové.

PROGRAM MĚSÍCE BLÁZNOVSTVÍ 2022 KE STAŽENÍ ZDE

Odkaz na událost zde.

Číst dál: Měsíc bláznovství 2022 začíná již v dubnu

 

Číst dál: Posílení duševního zdraví u dětí a dospívajících prostřednictvím včasné podpory - Tisková zpráva
Číst dál: Posílení duševního zdraví u dětí a dospívajících prostřednictvím včasné podpory - Tisková zpráva Číst dál: Posílení duševního zdraví u dětí a dospívajících prostřednictvím včasné podpory - Tisková zpráva Číst dál: Posílení duševního zdraví u dětí a dospívajících prostřednictvím včasné podpory - Tisková zpráva

 

TISKOVÁ ZPRÁVA - Práh jižní Morava, z. ú.

Posílení duševního zdraví u dětí a dospívajících prostřednictvím včasné podpory

V posledních letech přibývá duševních potíží mezi dětmi a dospívajícími. Pandemická situace může být spouštěčem těchto potíží nebo je dále prohlubovat. Přesto stále dochází k tomu, že jsou objednací doby v ambulancích dětské psychiatrie a klinické psychologie dlouhé a mnohdy vedou až k několikaměsíčnímu čekání na odbornou pomoc. Neexistuje přitom komplexní systém psychosociální podpory, který by umožnil spolupráci škol, zdravotnických zařízení a dalších odbornic a odborníků s rodinami, které se potýkají s psychickými potížemi dětí a dospívajících. Na tuto situaci reaguje projekt „Včasná podpora – posílení duševního zdraví u dětí a dospívajících prostřednictvím včasné podpory“, který bude realizován za podpory Norských fondů a Ministerstva zdravotnictví České republiky a začíná v lednu 2022.

Cílem projektu je posílení duševního zdraví dětí a dospívajících ve věku 11-19 let ve městě Brně prostřednictvím specifického programu zahrnujícího včasné rozpoznání psychických problémů u dětí a dospívajících, včasnou podporu a spolupráci se širokou sítí blízkých lidí kolem mladého člověka procházejícího krizí. Tým včasné podpory organizace Práh jižní Morava, z. ú. bude na projektu spolupracovat s pěti školami, Psychiatrickou klinikou FN Brno a Norskou univerzitou vědy a techniky, která poskytne podporu v rozvoji přístupu zvaného Otevřený dialog. Tento přístup klade důraz na flexibilní a intenzivní podporu nejen člověka procházejícího krizí, ale také jeho blízkých. Snaží se posílit přirozené zdroje vzájemné podpory, které se nacházejí v rodině a širší komunitě.

Společně s norským partnerem realizujeme vzdělávací program pro odbornice a odborníky spolupracujících škol a zdravotnických zařízení, kde budeme rozvíjet společné porozumění tomu, co znamená včasná podpora v duchu Otevřeného dialogu a rozpoznání rizika rozvoje psychických potíží. Mezi studentkami a studenty spolupracujících škol budeme šířit povědomí o duševním zdraví a včasné podpoře mimo jiné prostřednictvím komiksu Izák v úzkých Adriana Malgrena, který zachycuje zkušenost právě s výzvou vyhledání pomoci. Provozujeme také facebookové stránky NeJSEM cvOK, kde je možné rovnou požádat o pomoc anebo se dozvědět více o duševním zdraví a našich aktivitách.

Budeme také aktivně spolupracovat s Dětským a dorostovým oddělením Psychiatrické kliniky FN Brno, prostřednictvím tzv. síťových setkání v duchu Otevřeného dialogu navazovat spolupráci s hospitalizovanými dětmi/dospívajícími a jejich blízkými a následně pomáhat dětem a dospívajícím po hospitalizaci v procesu zotavení. Vznikající tým tvoří psychologové a psycholožky, psychiatrické zdravotní sestry, sociální pracovnice a konzultující psychiatr.

Věříme, že díky zmíněným projektovým aktivitám dojde k posílení duševního zdraví dětí a dospívajících, které jim umožní zvýšení kvality života, udržení důležitých sociálních vazeb, dokončení školní docházky a/nebo nalezení odpovídající společenské role. Projekt bude přispívat ke snížení rizika chronifikace duševních potíží.

Více informací o aktivitách Týmu včasné podpory a organizaci Práh jižní Morava, z. ú. naleznete na:

https://www.prah-brno.cz/verejnost/realizovane-projekty/vcasna-podpora

FB @ne.JSEM.cv.OK  

FB @prahjiznimorava 

Kontakt:
Mgr. Jiří Šupa, Ph.D. – odborný garant služeb, tel. 607 756 729, e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Projekt vznikl za podpory Ministerstva zdravotnictví České republiky a programu EHP 2014-2021.

Dokument ke stažení ZDE

Jižní Moravané na letošní začátek léta jen tak nezapomenou. Extrémní počasí ve čtvrtek 24. 6. 2021 vyústilo v ničivé tornádo, které za sebou zanechalo spoušť rovnou v několika vesnicích. Tu obyvatelé odklízí dodnes. Kromě obětí na životech, zničených domácností a s tím spojenou špatnou ekonomickou situací se lidé v postižených oblastech potýkají i duševními problémy. Ty jim v rámci projektu Nadačního fondu Českého rozhlasu a sbírky Pomáhejte s námi Moravě pomáhá řešit multidisciplinární tým organizace Práh jižní Morava, která se zabývá pomocí lidem s duševním onemocněním.

Multidisciplinární tým je složen z psychologa Václava Šašinky a sociální pracovnice Elišky Kratochvílové, kteří od září poskytují podporu a pomoc občanům Lužic, Pánova a Mikulčic přímo na území jejich obce.

Václavovi a Elišce pomohla s prvním kontaktem zaměstnankyně organizace Člověk v tísni, která jako jedna z několika organizací podporuje obyvatele zasažených oblastí od samého začátku. Psychosociální podporu poskytoval obětem tornáda i prahovský terénní tým z Břeclavi a Hodonína, a to ihned po katastrofě. Systematičtěji se však vyhledávání lidí, kteří potřebují emoční podporu, Práh věnuje až od podzimu.

„Ze začátku to bylo těžší. Lidé mají stále s psychology a terapeuty spojené stigma. Domnívají se, že vyhledání pomoci je jakýsi projev slabosti. Jsou skeptičtí a myslí si, že vše zvládnou sami. Najednou však přijde v jejich životě určitý zlom a uvědomí si, že na všechny ty nové situace a emoce, se kterými se musí nečekaně vypořádat, sami nestačí,“ říká o vyhledávání psychologické pomoci Václav.

„První dny nás oslovili jen tři lidé. Ne všichni totiž zpočátku věděli o možnosti se za námi zastavit a svěřit se se svými útrapami, či se poradit o tom, jak naložit s novou životní situací. Samozřejmě zdarma. Sedával jsem každý vyhrazený den na určeném místě od tří do půl sedmé a byl jsem připraven pomoci komukoliv. Vzpomínám si na jednu paní, která v obci působila jako taková tamní vrba. Každý se jí chodil svěřovat. Ona sama však už nápor tolika negativních emocí neunesla a přišla za mnou. Tehdy jsem pochopil, že budeme muset najít jinou cestu, jak lidem z vesnice nabídnout pomoc.“

Kromě záchranných složek přijeli lidem bezprostředně po katastrofě pomáhat i další organizace a dobrovolníci. „Díky psychologovi od hasičů, který se ve jmenovaných obcích pohyboval, a zaměstnancům Člověka v tísni, vznikl seznam lidí, kteří by potřebovali emoční podporu při zvládnutí takovéto těžké životní situace. Ten jsme později využili a vytipované osoby jsme kontaktovali telefonicky. V momentě, kdy iniciativa přišla přímo od nás, pomoc využily desítky lidí,“ uzavírá sociální pracovnice.

Dle odborníků z multidisciplinárního týmu je pomoc lidem ovlivněných katastrofou obecně poskytována po kratší dobu, než u osob s diagnostikovaným duševním onemocněním. U obyvatel z postižených obcí se však rozvinul například strach, že se situace bude opakovat. „U řady lidí se projevuje výrazně vyšší pociťovaný stres. Dále pozoruji různé formy strachu z počasí, mnoho lidí po tornádu zažívá strach i z obyčejných bouřek a silnějšího větru. Je to pochopitelné. Většina případů nejsou tak vážné, aby bylo nutné předepisovat antidepresiva nebo jiné léky. Někteří lidé však mají problém se spánkem. Ten případně řeší slabšími léky na spaní, které jim předepsal praktický lékař,“ hodnotí psychický stav obyvatel psycholog.

Proč ale obyvatelům postižených obcí trvalo tak dlouho, než projevili zájem o nabízené služby? Kromě stále přítomné představy, že každý si musí pomoci sám a k psychologům chodí jen blázni, za tím může být jen to, že lidem postupně, dochází, co se stalo. „Místo dosáhnutí na aktivní pomoc se tito lidé často dostávají do hlubšího cyklu administrativních a byrokratických problémů, ze kterého nevidí východisko a jsou ze své situace zoufalí a vyčerpaní. Před pár dny za mnou přišel jeden pán a hodně se rozpovídal o všem, co ho tížilo. V úvodu setkání mi sdělil, že teprve teď měl po všech těch událostech kolem zbortěného domu, dětí a jejich školní docházky, vybavování na úřadech a v bance prostor se zamyslet, co se vlastně stalo. Konečně si mohl na chvíli odpočinout, zastavit se a z ničeho nic na něj situace dolehla. Okamžitě po katastrofě musel vyřizovat mnoho nutných záležitostí, a na emoce a jejich prožívání tak nezbyl čas. Takových lidí teď potkáváme více a nové případy se budou objevovat jistě i nadále,“ komentuje Václav.

Číst dál: Psycholog o pomoci lidem zasažených tornádem: Lidé se nejčastěji bojí toho, že se situace bude...Číst dál: Psycholog o pomoci lidem zasažených tornádem: Lidé se nejčastěji bojí toho, že se situace bude...


Psychosociální podporu vyhledalo i několik seniorů ve věku kolem 80 let. S těmi má zkušenost hlavně sociální pracovnice Eliška, která působí v Mikulčicích. „Lidé potřebují s někým sdílet své zážitky a pocity. Vyhledalo mě v obci několik seniorů, kteří si o celé situaci chtěli s někým promluvit. Doporučila jsem tak koordinátorce Člověka v tísni, aby zvážili spolupráci s tamním knězem, který by mohl z různých důvodů imobilní občany, navštěvovat přímo u nich doma,“ dodává Eliška.

Časté psychické potíže a nepohoda provází nejen dospělé z postižené oblasti, ale také děti. Někteří rodiče neví, jak správně reagovat na extrémní dětský strach a trauma, které dětem tornádo přivodilo. Psychologové tedy rodičům doporučují, jak s dětmi po zážitku správně komunikovat a společně se snaží najít způsob, jak se zbavit různých forem strachu.

Pokud i Vy pocházíte z oblasti zasažené tornádem a máte pocit, že byste se se svými pocity potřebovali svěřit, či se necítíte v dobré psychické kondici, napište nám, rádi Vám pomůžeme.

Bc. Eliška Kratochvílová, DiS. – case manager Terénní tým Hodonínsko

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Václav Šašinka – psycholog Terénní tým Hodonínsko

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Pomáhejte s námi Moravě.

Číst dál: Psycholog o pomoci lidem zasažených tornádem: Lidé se nejčastěji bojí toho, že se situace bude...

S radostí Vás zveme na letošní ročník Dnů duševního zdraví, které se konají pod záštitou radního JMK pro oblast zdravotnictví Mgr. Jiřího Kasaly, MBA a radní JMK pro oblast sociální
Bc. Jany Leitnerové.

I letos se můžete těšit na bohatý a zajímavý program, který jsme pro vás pečlivě připravili.

Dny duševního zdraví 2021 jsou spolufinancovány Jihomoravským krajem.


Číst dál: Dny duševního zdraví 2021 

S radostí Vás zveme na letošní ročník Dnů duševního zdraví, které se konají pod záštitou radního JMK pro oblast zdravotnictví Mgr. Jiřího Kasaly, MBA a radní JMK pro oblast sociální
Bc. Jany Leitnerové.

I letos se můžete těšit na bohatý a zajímavý program, který jsme pro vás pečlivě připravili.

Projekt je spolufinancován Jihomoravským krajem.


Číst dál: Galerijní tramvaj 

"S koncem léta se rozloučíme prostřednictvím párty, která proběhne na naší tuřanské zahradě a kterou jsme pojmenovali v souladu s naším sloganem jako (NE)MOCNOU. Pomocí tohoto setkání totiž chceme bořit mýty a předsudky, které ve společnosti stále ještě panují vůči lidem s duševním onemocněním.
Program pro všechny návštěvníky jsme připravili společně a dalšími brněnskými organizacemi, takže se můžete těšit i na bohaté kulturní vyžití - např. koncert, pohádku atd. Připraven bude pohybově dramatický workshop, hra pro děti, otevřená bude i naše terapeutická dílna, kde si můžete vytvořit nějaký vlastní výrobek.
Odpoledne u nás ale můžete také strávit jen odpočinkem na zahradě a koupí něčeho dobrého na zub.
Akce je otevřená široké veřejnosti, odborníkům, dětem. Zkrátka všem (ne)mocným lidem =)
Na všechny se moc těšíme!"

 

Facebooková událost ZDE

 

Číst dál: (NE)MOCNÁ PÁRTY

JT Fixed Display