Mgr. Jiří Šupa, Ph.D. - Práh jižní Morava

supa jiri

Odborný vedoucí Práh jižní Morava


Vzdělání
FdF MU v Brně obor sociální pedagogika
FSS MU v brně obor psychologie

psychoterapeutické výcviky
psychodynamicky orientovaná psychoterapie
rodinná terapie
expresívní terapie

13 let pracuje s lidmi s duševním onemocněním
Externě přednáší na FSS MU v Brně
Člen expertní platformy v projektu VIZDOM
Člen pracovní skupiny zaměřené na tvorbu koncepce systému péče o lidi se závažným duševním onemocněním v Jihomoravském kraji
Podílel se na přípravě několika odborných metodik (Metodika časných intervencí v multidisciplinárních týmech, manuál Zapojení peer konzultantů do péče o duševní zdraví pro Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví

„Přes 13 let pracuji v oblasti práce s lidmi se závažným duševním onemocněním jako psychoterapeut, sociální pracovník i jako odborný vedoucí služeb v organizaci Práh jižní Morava. Vysokoškolské vzdělání jsem získal na Pedagogické fakultě (obor sociální pedagog) a Fakultě sociálních studií (obor psychologie) MU. Mám za sebou 3 psychoterapeutické výcviky -psychodynamicky orientovaná psychoterapie, rodinná terapie a v expresívních terapiích a mnoho dalších kurzů zaměřených na narativní terapii (např. Otevřený dialog) a práci s lidmi s duševním onemocněním (psychiatrická a psychosociální rehabilitace, case management). Podílel jsem se zpracování několika metodik např. (Metodika časných intervencí v multidisciplinárních týmech, manuál Zapojení peer konzultantů do péče o duševní zdraví pro Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví).
Byl jsem členem pracovní skupiny zaměřené na tvorbu koncepce systému péče o lidi se závažným duševním onemocněním v Jihomoravském kraji. Jsem členem domácí expertní platformy v projektu VIZDOM zaměřeného na implementaci včasné intervence do České republiky.
Jsem odborným garantem projektů zaměřené na rozvoj mezioborové a meziresortní spolupráci, terénní práci, zabydlování lidí se závažným duševním onemocněním (Dobří sousedé jsou také na Blanensku, Podpora bydlení lidí s duševním onemocněním v Brně) a propojování zdravotně-sociálních služeb (pilotní projekt Centra duševního zdraví v Brně). Podílím se na výuce na Katedře sociální práce FSS MU (Sociální práce s lidmi s duševním onemocněním) a Katedře psychologie (Psychoterapie a poradenství v praxi).
Věřím, že myšlenka zotavení je inspirací pro změnu každého z nás a důležité je přijít včas.“

JT Fixed Display