Podpořte nás - Práh jižní Morava

První otázka zní: Proč byste nás měli podpořit?

Pomůžete tím zajistit kvalitu péče o klienty a umožníte rozvíjet programy a kvalitní projekty.
Jako každá nezisková organizace jsme financováni z několika různých zdrojů.
Peníze z národních, krajských, městských i evropských grantů a projektů pokryjí část nákladů na poskytované služby. Další peníze musíme získat z jiných zdrojů. Část nákladů pokrýváme vlastními komerčními aktivitami, významnou roli hrají i dary našich příznivců.

 

Momentálně hledáme

 Vybavení pro nový chráněný byt
  • kuchyňské vybavení
  • drobný nábytek

 

Zahradní vybavení pro projekt zahradní terapie
  • zahradní nábytek
  • zahradnické nářadí
  • konstrukční prvky (trámy, tvarovky)
  • přebytky a odkopky trvalek, cibulovin

 Kontaktujte naši provozní kancelář,  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.734 152 545 a 734 152 545

Druhá otázka: Jak nám můžete pomoci?

Odběrem našeho zboží a služeb.

Odeberete-li výrobky našich dílen nebo služeb pomůžete dvojmo.
Zaprvé zlepšíte finanční situaci Prahu.
Zadruhé dáte našim klientům práci. Pomůžete jejich pracovní rehabilitaci a umožníte rozvoj chráněných dílen.

 

Reklamním partnerstvím

Firemním podporovatelům nabízíme několik možností prezentace:
na webových stránkách Prahu, na našich materiálech, na akcích, v Café Práh v Galerii Vaňkovka a další.

 

Finančně

Pravidelně
Jednorázově

Pravidelná pomoc (i malými částkami) nám umožňuje lépe plánovat naše aktivity.
Nejjednodušší je nastavit trvalý příkaz na účet 304652390/0300 IBAN CZ680300.

Jednorázový příspěvek můžete poslat na účet 304652390/0300 IBAN CZ680300 nebo hotově v naší kanceláři.

Identifikace daru
Prosíme vás o zaslání údajů, které nám umožní platbu identifikovat. Z příspěvků, které nejsou identifikované, bohužel musíme zaplatit daně a část vaší pomoci nedorazí tam, kam jste chtěli. Údaje zašlete, prosíme na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Sbírka
Můžete přispět na naši veřejnou sbírku – více o sbírce čtěte zde. 

DMS
Připravujeme
Již brzy budete moct poslat dárcovskou SMS (můžete i více) na číslo 87 777. Z celkové částky 30 Kč, která vám bude odečtena, získáme 28,50 Kč.

 

Věcným darem

Je hodně věcí, které pro naši činnost musíme čas od času pořídit. Pokud nám s nimi chcete pomoct, rádi přijmeme i starší funkční věci.

 

Dobrovolnickou prací

Věnujte nám váš čas a schopnosti.
Pravidelně můžete pomoct s volnočasovými aktivitami klientů, kroužky, prací s klienty na zahradě apod.

Jednorázově – vždy se najde něco, s čím nám můžete pomoct.
Expertně – rádi využijeme vaše schopnosti a speciální vzdělání například při konzultacích nebo službách pro naše klienty i organizaci.

 

Úsměvem, pochvalou

I to nám pomůže. Každé potvrzení, že práci děláme dobře, nás posouvá dál.

 

Daňové zvýhodnění

Podmínky pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců)
(podle § 15 odst. 5 zákona o dani z příjmu)
Fyzické osoby (včetně zaměstnanců) mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.
Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání.
Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet obdobně jako OSVČ – tedy ve svém daňovém přiznání.
Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.

Podmínky pro právnické osoby
(podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu)
Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.
Podrobnější informace najdete v Zákoně o dani z příjmů č. 586/1992 Sb.

 

JT Fixed Display