Komerční aktivity - Práh jižní Morava


Vlastní komerční aktivity jsou jedním ze zdrojů financování naší činnosti.sd Umožňují nám poskytnout práci a odpovídající odměnu našim klientům. Získané finanční prostředky nám umožňují stabilizovat a zkvalitňovat stávající programy a rozjíždět nové.
Hlavními komerčními aktivitami je prodej výrobků vlastních chráněných dílen, zakázkové montáže, balení a provoz kavárny Café Práh v brněnské Galerii Vaňkovka.

Odběrem zboží a spoluprací s Práh jižní Morava se, při oboustranné výhodnosti, podílíte na rozvoji pomoci lidem s duševním onemocněním.

Na všech našich dodávkách a službách jsme poskytovatelem náhradního plnění dle zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.

JT Fixed Display