Svépomoc - Práh jižní Morava

Svépomocné aktivity umožňují vzájemně si pomáhat, získávat informace o nemoci, jejích projevech a příznacích od dalších lidí, kteří mají podobný osud a prožívají podobnou životní situaci.
Svépomocné aktivity umožňují se daleko lépe vyrovnat s nemocí.

Účast na svépomocných aktivitách vám umožní navazovat nové kontakty ve skupině lidí s podobnými zkušenostmi. Pomáhají dobře prožít volný čas, navázat nová přátelství, spolupracovat, sdílet radosti i starosti. Získáte podporu při procesu zotavení.
Svépomocné aktivity Prahu vedou peer konzultanti (lidé s duševním onemocněním, kteří prošli specializovaným kurzem, aby své zkušenosti zvládli co nejlépe předávat).

Pro řešení Vaší situace kontaktujte telefonicky nebo e-mailem Terénní tým nebo Centrum duševního zdraví v místě Vašeho bydliště. Kontakt si vyberte podle vašeho bydliště podle mapky zde.

JT Fixed Display