mpsv EU zamestnanost

 

 

 

 

Do konce srpna 2018 poskytujeme zaměstnavatelům mzdové dotace ve výši 9380 Kč měsíčně při zaměstnání našich klientů na půl úvazku. Při Přesné podmínky mzdových dotací je nutné individuálně řešit s vedoucí Agentury práce Práh.Při větším pracovním úvazku může být dotace i vyšší. Příspěvek je vyplácen po dobu půl roku (nejdéle do srpna 2018). Přesné podmínky a výše poskytovaných mzdových dotací jsou řešeny individuálně.

Projekt podpora zaměstnávání 3 pomáhá lidem s duševním onemocněním vzdělávat se, zvyšovat svou profesní kvalifikaci a získat dlouhodobé zaměstnání, ve kterém budou spokojeni.

Díky tomuto našemu projektu získají vyšší stupeň profesní kvalifikace, který zlepší jejich šance na získání zaměstnání. K tomu jim pomůžeme množstvím podpůrných aktivit - zejména: bilanční diagnostikou, odpovídající motivací, vypracováním kariérního plánu a poradenstvím. To vše povede až k získání profesní kvalifikace dle standardů Národní soustavy kvalifikací. V rámci projektu pomůžeme našim klientům hledat pracovní uplatnění, navážeme kontakty se zaměstnavateli a poskytneme klientům pracovní asistenci. Projekt je zaměřený na Znojemsko, Břeclavsko a okresy Brno-město a Brno-venkov. Probíhá od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018 a je finančně podporován EU, Evropským sociálním fondem z operačního programu zaměstnanost.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002651

 

JT Fixed Display