EU zamestnanost

Dobří sousedé jsou také na Blanensku

Od května 2017 Práh jižní Morava, z.ú. realizuje, jako partenr organizace ZAHRADA 2000 z.s., projekt Dobří sousedé jsou také na Blanensku. V našich podmínkách aplikujeme celostní model péče o osoby s duševním onemocněním provazující oblast zdravotní, sociální, pracovní a ekonomickou, který ZAHRADA 2000 v roce 2015 spustila na Jesenicku.
Cílem projektu je opatřit lidem s duševním onemocněním bydlení odpovídající jejich potřebám a finančním možnostem i uplatnění na otevřeném nebo chráněném trhu práce. Terénní tým v Blansku zjišťuje, jaká je bytová situace klientů a individuálně řeší její udržitelnost či zlepšení. S městem Blanskem se nám podařilo navázat spolupráci při pronájmu městských bytů. Lidem se stabilním bydlením pomáháme se zvládáním finanční situace, budováním dobrých vztahů s okolím a vedeme je tak k samostatnému životu, jak jen je to s jejich nemocí možné. Asistujeme jim v hledání odpovídajícího zaměstnání či brigády, případně s podáním žádostí o sociální dávky, pokud jim nemoc znemožňuje uplatnit se na trhu práce. Jestliže naši klienti žijí v nevyhovujících podmínkách, usilujeme o spolupráci s pronajímateli s pochopením pro specifika duševního onemocnění. K situaci našich klientů přistupujeme celostně. Doprovázíme je na cestě ke zkvalitnění způsobu života. Ať už jde o podporu jeho schopností samostatně bydlet (finanční plánování, zvládání formalit při placení nájmu a služeb, pomoc v krizových situacích, zaopatření lékařské péče) nebo v soužití s blízkými a rozvíjení dobrých pracovních a sousedských vztahů. Informujeme a vzděláváme pronajímatele, zaměstnavatele a lidi z okolí člověka čelícího duševnímu onemocnění o možném průběhu nemoci, jejích příznacích i o tom, že se nemoc nemusí dlouhodobě vůbec projevovat, nabízíme jim konzultaci a podporu.
Současně s prací v terénu vytváříme regionální síť zaměstnanců veřejné správy, sociálních a zdravotních služeb, kteří se při své činnosti setkávají s osobami s duševním onemocněním (sociální kurátoři, městští úředníci, zdravotníci, záchranáři, policie, pracovníci dalších sociálních služeb) pro zkvalitnění péče. Projekt poběží do konce března 2019. Zapojí se do něj nejméně 25 osob s duševním onemocněním. Závěrečná evaluace zahrne také vyhodnocení pilotního projektu a na základě praxí ověřených postupů vznikne metodika pro vytvoření dlouhodobě udržitelného a efektivního systému péče o osoby s duševním onemocněním v souladu s principy připravované reformy péče o duševní zdraví v ČR.

Registrační číslo projektu: CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_024/0005624

Řešitel: ZAHRADA 2000 z.s.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

JT Fixed Display