Za dobu své nemoci jsem se setkal s celou řadou předsudků a polopravd týkajících se duševních nemocí. Asi nejčastější předsudek se kterým se setkávám je když někomu řeknu, že mám schizofrenii, tak si lidé většinou myslí, že mám rozdvojenou osobnost. Dávám sem souhrn nejčastějších mýtu, které se se schizofrenií vážou a jak to opravdu je.

Mýtus 1: Člověk trpící schizofrenii je blázen a vždy se chová podivně.

Fakt: Správně léčení schizofrenici můžou žít plnohodnotný život a i přes jistá omezení se mohou zapojit do společnosti.

Mýtus 2: Schizofrenie se myslí nemoc: rozdvojená osobnost.

Fakt: Jedná se o úplně jiné onemocnění mozku nejčastěji projevované bludy, halucinacemi, dezorganizovaným myšlením.

Schizofrenií je celá řada druhů. Nejčastějším druhem je paranoidní schizofrenie, ale jednotlivé typy se od sebe velmi liší a mohou svým projevem vzbuzovat dojem úplně jiného onemocnění např. deprese, porucha CNS, otupělost atd.

Mýtus 3: Schizofrenie je nevyléčitelné onemocnění.

Fakt: Poslední zkušenosti ukazují, že nemoc lze úspěšně léčit a zotavovat se.

cca 25% plná nebo částečná úzdrava

cca 50% zotavení pomocí dlouhodobé léčby

cca 25% zhoršující se tendence s přetrvávajícími obtížemi

Mýtus 4: Pacienti se schizofrenií mají větší sklon k násilí, jsou nebezpeční a páchají trestnou činnost.

Fakt: Většina lidi trpící schizofrenií nikdy nespáchá násilný trestný čin. Pokud ano jsou to většinou lidé neléčení nebo léčení nesprávně a konají pod vlivem psychózy v pocitu ohrožení vlastní osoby.

Naopak lidé trpící schizofrenií bývají často oběťmi trestných činů zejména podvodů a krádeží.

Mýtus 5: Schizofrenici jsou extrémně nebezpeční a vraždí naše spoluobčany.

Fakt: Ročně se spáchá v České republice cca 200 vražd z toho spáchají schizofrenici cca 2 vraždy ročně. Což vzhledem k prevalenci onemocnění 1% ve většinové populaci odpovídá 1% všech vražd.

Lidé v této konverzaci

Přidat komentář
JT Fixed Display