aneb Naši klienti pomáhají balit nejen vanilkové rohlíčky.

Premiera Sweet je firma s bohatou historií, na trhu je více než 25 let. Zabývá se produkcí reklamních sladkostí. Většina jejich produkce je tuzemské výroby s použitím výhradně přírodních barviv a sladidel.
S majitelem firmy panem Radomírem Havlíkem jsme si povídali o tom, jak hodnotí spolupráci s klienty Prahu. Má velmi vlídný přístup a do jednání s naší organizací i přímo s klienty se osobně zapojuje.

Číst dál: Isaac v úzkých ve Znojmě s darem od Rotary ClubuV pondělí 20. listopadu 2017 proběhla v prostorách znojemského kina Svět vernisáž výstavy Isaac v úzkých. Na vernisáži Práh představil své služby a práci terénního týmu Znojemsko. Silný zážitek čekal na všechny, kdo si přišli poslechnout bezprostřední besedu s překladatelkou Anežkou Chrudinovou a její sestrou Silvií. Ta má vlastní zkušenost s duševním onemocněním a sama pomáhá lidem s podobnými problémy jako peer konzultantka. Povídání obou dam bylo nejen o cestě komiksu ze Švédského Comic Conu do naší organizace a o zahájení série destigmatizačních akcí za pomoci jeho prezentace. Nechaly nám také nahlédnout do toho, jaké to je prožívat duševní onemocnění na vlastní kůži.
Na vernisáži převzala Marie Zimmermannová jménem terénního týmu Znojemsko dar ve výši 131 000 Kč od ROTARY Club Eichstätt-Altmühltal a ROTARY Club Znojmo. Dárkový šek na akci předával pan Jiří Výmola, který zdůraznil důležitost zapojení lidí s duševním onemocněním do běžného života společnosti, zejména do komunity, ve které žijí. Za spolupráci a za podporu práce s lidmi s duševním onemocněním v přirozeném prostředí touto cestou Rotary Clubu moc děkujeme. Dar využijeme na pořízení auta; díky němuž budeme moci efektivně poskytovat služby klientům i ve vzdálených oblastech znojemského regionu.
Autorem komiksu Issac v úzkých je švédský výtvarník Adrian Malmgren. Komiks vytvořil na základě vlastní zkušenosti s duševním onemocněním v rámci 24hodinového školního projektu. Isaac je mladý talentovaný muž, kterého jednoho dne dostihne vlastní úzkost a nejistota zosobněná v komiksu temnou příšerou. Můžeme sledovat vnitřní i reálný boj hrdiny s tímto démonem, jež se nakonec ukáže být temnou stránkou jeho vlastní osobnosti. Příběh končí reflexí a rozhodnutím hrdiny, že je možné tuto svoji stránku přijmout či překonat, a žít život, jaký sám chce.

Číst dál: Děkujeme Janě Studýnkové a Oblastní charitě BřeclavČíst dál: Děkujeme Janě Studýnkové a Oblastní charitě BřeclavČíst dál: Děkujeme Janě Studýnkové a Oblastní charitě BřeclavČíst dál: Děkujeme Janě Studýnkové a Oblastní charitě Břeclav

 

 

 

 

Za Terénní tým Břeclav a jménem naší klientky, děkujeme koordinátorce charitních dobrovolníků Janě Studýnkové a Oblastní charitě Břeclav za vstřícnou spolupráci a koordinaci dobrovolníků, kteří pomohli k dalšímu kroku ke zlidštění podmínek a vymalování bytu naší klientky, které reálně hrozila ztráta

střechy nad hlavou.

Dny duševního zdraví začaly 9. 10. představením prvního Centra duševního zdraví v Jihomoravském kraji, které Práh jižní Morava vdechl život společně s Psychiatrickou klinikou Fakultní nemocnice Brno. Po společné tiskové konferenci ředitelky Prahu Blanky Veškrnové, primáře Psychiatrické kliniky FN Tomáše Kašpárka a náměstka hejtmana Jihomoravského kraje Marka Šlapala jsme centrum představili veřejnosti.

Číst dál: Podpůrná skupina v Břeclavi

Dne 17. 10. 2017 zahájila činnost břeclavská Podpůrná skupina pro blízké lidí s duševním onemocněním. Na skupinu dochází 9 rodičů, kteří pečují o dospělého potomka nejčastěji s diagnózou schizofrenie, případně s kombinací s lehkou mentální retardací, jedna maminka pečuje syna s depresemi. Skupina je velmi důležitým krokem ke vzdělávání neformálních pečovatelů. Všichni účastníci spuštění skupiny přivítali, jsou rádi, že v Břeclavi něco takového existuje a jejich aktivní zapojení a sdílení vlastních zkušeností je tou nejlepší zpětnou vazbou.

Číst dál: Překročili jsme Práh v BřeclaviV úterý 10. 10. 2017 jsme v rámci mezinárodního dne duševního zdraví promítali v Břeclavi na Cyklosféře dokumenty o lidech, kterým naše služba pomohla změnit život.
Účast byla hojná: mezi diváky byli i naši klienti, jejich rodiče, lidé ze spolupracujících organizací i městského úřadu a další. Prahovské filmy je zaujaly, zpětná vazba byla velmi pozitivní. Dokonce jsme přímo na akci navázali spolupráci s jedním rodičovským párem. Dohodli jsme se na individuálních konzultacích situace jejich syna trpícího schizofrenií. Rodiče se zapojili i do naší Podpůrné skupiny pro blízké lidí s duševním onemocněním.
Číst dál: Kurz Jak jednat …. v BřeclaviVe středu 24. října uspořádalo Metodické centrum Břeclav kurz pro úředníky na téma Jak jednat s člověkem s duševním onemocněním. Kurz vedli odborný vedoucí služeb Mgr. Jiří Šupa, Ph.D. a metodik podpory bydlení Václav Buchta, Dis. Kurzu se zúčastnilo celkem 10 frekventantů, převážně pracovnice Úřadu práce Břeclav. Pro ně byl kurz přínosný zejména díky cenným informacím, které mohou využít ve své práci. Kurzu se zúčastnili i sociální pracovníci odborů úřadů, se kterými spolupracujeme v rámci meziresortní a mezioborové spolupráce a podporujeme je i prostřednictvím individuálních konzultací u případů, s kterými si neví rady.

Číst dál: Výstava Isaac v úzkých v Břeclavi

V pondělí 23. 10. 2017 proběhla v Břeclavi vernisáž výstavy komiksu o úzkosti očima mladého člověka Isaac v úzkých. Součástí vernisáže byla i beseda o duševním onemocnění na vlastní kůži. Hosty byly sestry Chrudinovy. Silva – peer konzultantka Prahu, která účastníkům besedy prostřednictvím své vlastní zkušenosti přiblížila, jaké to je, žít s bipolární poruchou a její sestra Anežka, která komiks ze švédštiny přeložila a přišla s nápadem na projekt, který by formou komiksu upozornil na psychické problémy mladých lidí.
Návštěvníci vernisáže v malém sále Městské knihovny Břeclav měli zájem jak o výstavu, tak i o informace o duševním onemocnění, ke kterým měli spoustu zajímavých dotazů.
Výstavu v Městské knihovně Břeclav, Národních hrdinů 9, Břeclav můžete navštívit do 12. 11. 2017.

Číst dál: Isaac v úzkých v Blansku

Číst dál: Isaac v úzkých v BlanskuČíst dál: Isaac v úzkých v BlanskuČíst dál: Isaac v úzkých v Blansku

 

Druhého října v podvečer se při zahájení výstavy komiksu ISAAC v úzkých v předsálí kina Blansko sešli blanenští občané, klienti i zaměstnanci naší organizace, zástupci partnerské organizace Zahrada 2000 z.s., lidé s přímou zkušeností s lidmi s duševním onemocněním či osoby blízké lidem s duševním onemocněním. Přednášku zahájil psycholog Jiří Šupa krátkou promluvou o smyslu výstavy a možnosti nalézt pomoc v případě, že někdo má duševní onemocnění nebo takového člověka zná.

Číst dál: program Café Práh na listopad 2017

Detaily k jednotlivým akcím najdete na www.cafeprah.cz.

 

JT Fixed Display