veletrh soc sluzeb hustopeceveletrh soc sluzeb hustopece 2veletrh soc sluzeb hustopece 3

 

 

 

 

 EU zamestnanost


Břeclavský terénní tým Prahu se 25. 9. 2017 na pozvání sociálního odboru Hustopečí zúčastnil Veletrhu sociálních služeb. Prezentoval služby Práh jižní Morava, z.ú., zejména sociální rehabilitaci terénního týmu Břeclav a seznámil širokou veřejnost se svou činností.
Na veletrhu nás oslovilo hned několik zájemců o naše služby, rodiče dětí s duševním onemocněním i lidé s duševním onemocněním, kteří si chtěli jen tak popovídat.


Zájemcům o službu jsme kvůli plné kapacitě nabídli možnost setkání se sociálním pracovníkem, zmapování situace a zařazení do pořadníku, nebo jsme jim rovnou (většinou) doporučili kontaktovat naše služby v Brně, které je s Hustopečí zhruba stejně dostupné jako Břeclav.
Veletrh také navštívili děti a teenageři z místní Základní školy Komenského. Měli úkol dozvědět se od poskytovatelů služeb co je jejich hlavní činností. Žákům jsme se snažili přiblížit náplň naší práce, demonstrovali jsme jim pohled na ni na příkladech z praxe. Abychom nebyli je my těmi dotazovanými, vyptávali jsme se jich, kam budou mířit po ukončení ZŠ, motivovali jsme je k tomu, aby ti, které to alespoň trochu zajímá, šli studovat sociální obory a stali se našimi kolegy či kolegyněmi. Studenty jsme také varovali, aby se z náročného studia nezbláznili a pokud by se dostali do těžké životní situace, tak aby včas vyhledali pomoc, nebo si o ni alespoň nějakým způsobem řekli.
V průběhu veletrhu jsme rozdávali letáky o naší službě a zájemcům jsme umožnili nahlédnout do odborných publikací. Také jsme zvali veřejnost na akce, které pořádáme v nadcházejícím období (promítání dokumentů na Cyklosféře v Břeclavi, v rámci Dnů duševního zdraví, výstavu komiksu Isaac v úzkých v knihovně Břeclav a podpůrnou skupinu pro rodiče a osoby blízké lidí s duševním onemocněním).

JT Fixed Display