Číst dál: Vyjádření Asociace komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví k situaci odvolání ředitele...

Je naší povinností reagovat na situaci týkající se odvolání ředitele PN Havlíčkův Brod a to hlavně v kontextu probíhající Reformy psychiatrické péče v ČR.

Verze ke stažení

 

Členské organizace AKS stály u zrodu Reformy české psychiatrie, přinášely zkušenosti a odborníky z mnoha vyspělých evropských zemí (Itálie, Walles, Velká Británie, Irsko, Nizozemsko, atd.), které reformní proces již absolvovaly.

Členové se podíleli již na přípravě Reformy (např. účastí v pracovních skupinách tvorby Standardů CDZ, tvorby Strategie reformy psychiatrické péče). Základem probíhající Reformy psychiatrické péče bylo právě schválení Strategie reformy psychiatrické péče tehdejším Ministrem zdravotnictví ČR MUDr. Martinem Holcátem, MBA již 7.října 2013.

S kritikou, že je reforma nekoncepční, nepřipravená tedy zásadně nesouhlasíme. Nejenže v přípravě Reformy byly účastni zástupci všech klíčových subjektů (oborových organizací, zástupců psychiatrických nemocnic/léčeben, ambulantních psychiatrů, ale poprvé v historii ČR i zástupci neziskových organizací (tvořících páteř komunitní péče), pacientů a rodinných příslušníků.).

Vznikl tak široce konsensuální koncepční materiál, který byl následně MZ rozpracován do jednotlivých projektů realizace Reformy.

Poprvé v historii České republiky a české psychiatrie vzalo MZ na sebe plnou politickou zodpovědnost a rozhodlo, že bude realizovat velkou, dlouhodobou a náročnou změnu systému péče o duševní zdraví, které odpovídá standardům péče vyspělých evropských zemí a standardům WHO.

Následně tuto výzvu převzali další ministři MZ včetně současného ministra Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, MHA, který Reformu plně podporuje.

  • Realizace reformy včetně čerstvě schváleného Národního akčního plánu je od začátku konzultována zástupci WHO.
  • Poprvé v historii jsou do většiny pracovních skupin a řídících či výkonných orgánů Reformy zapojeny NNO, pacientské organizace, uživatelé služeb a rodinní příslušníci.
  • Jsou zapojeny krajské samosprávy, které s výše zmíněnými stakeholdery spoluvytváří krajské koncepce péče a sítě služeb.
  • Do reformy jsou již zapojeny stovky lidí, včetně pracovníků psychiatrických nemocnic.


Úsilí členských organizací AKS a samotná probíhající Reforma směřuje k tomu, abychom lidem s duševním onemocněním mohli dopřát stejnou podporu a respekt, jako mají lidé např. v Holandsku, Itálii nebo ve Velké Británii. To znamená nikoli ústavní péči v obrovských psychiatrických nemocnicích z 19.století, kde v mnohých případech tráví zbytečně i desítky let, ale propracovaný systém zdravotně-sociálních terénních služeb v komunitě, tzn. Centra duševního zdraví, služby bydlení, zaměstnávání a denní programy, úzce spolupracující s akutními lůžky v nemocnicích.

Proto jsme uvítali Reformu psychiatrické péče i finanční prostředky, které na reformu přicházejí z EU. Ačkoli máme k řízení Reformy konkrétní výhrady, které průběžně komunikujeme, vnímáme celý proces Reformy za smysluplný a nezbytný. Je to proces složitý a proto často zpochybňovaný a ohrožený. Je logické, že se obrovské nemocnice a jejich personál budou bránit systémové změně, jelikož nejde jen o změnu způsobu poskytování zdravotních a sociálních služeb, ale především o změnu v myšlení a postojích. Každá taková změna, zvláště po desítkách let fungování v psychiatrických nemocnicích (ale i v Domovech se zvláštním režimem a dalších institucích sociálních práce), přináší těžkosti - personálu i pacientům – není snadné změnit svůj pohled na práci, na sebe, to vidíme ve službách dnes a denně.

V tomto kontextu vnímáme i reakce personálu PN Havlíčkův Brod na odvolání ředitele MUDr. Jaromíra Maška ministrem zdravotnictví. Podle našeho názoru ředitel nemocnice, který se spolu s Fokusem Vysočina zavázal provozovat CDZ, financované z grantu EU, mohl ohrozit svým manažerským rozhodnutím splnění indikátorů tohoto evropského projektu. Z toho důvodu se zdá logické jeho odvolání nadřízeným orgánem – ministrem. Byli bychom velmi neradi, aby měla celá situace negativní vliv na naší členskou organizaci Fokus Vysočina, partnera PN Havlíčkův Brod, nejen při realizaci CDZ. Věříme, že oboustranná kvalitní spolupráce zůstane zachována.

Vzhledem k obrovskému několikaletému úsilí lidí ze všech profesních oblastí, organizací a veřejných institucí je nepřípustné, aby byla Reforma jako proces zpochybňována z důvodu personální výměny jednotlivců.

Asociace komunitních služeb (AKS) sdružuje 41 organizací z celé ČR. Jedná se o organizace, které poskytují komunitní služby lidem s duševním onemocněním, čímž se významnou měrou podílejí na Reformě péče o duševní zdraví v ČR. Předsedkyně Správní rady AKS PaedDr. Blanka Veškrnová je členkou Rady vlády pro duševní zdraví a AKS tím garantuje „sociální část“ reformy.

Asociace komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví
Řehořova 992/10
130 00 Praha
IČ: 70099154
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Správní rada AKS:
PaedDr. Blanka Veškrnová, Práh jižní Morava, z.ú.
Mgr. Aleš Lang, BONA, o.p.s.
Mgr. Jan Sobotka, Fokus Praha, z.ú.

 

Verze ke stažení

Číst dál: SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ CENTRA DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ PN BRNO
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ CENTRA DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ PN BRNO

Slavnostní otevření proběhne za účasti ministra zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, MHA ve středu 19. 2. 2020. Začne v 10 hodin ve velkém sále Café Práh v Galerii Vaňkovka, v Brně, kde bude představena činnost CDZ. Po přejezdu do centra na Jugoslávskou 17 ministr zdravotnictví Adam Vojtěch společně s  ředitelem PN Brno Pavlem Mošťákem a ředitelkou Prahu jižní Morava, z.ú. Blankou Veškrnovou slavnostně přestřihnou pásku. Pracovníci Centra duševního zdraví provedou návštěvníky prostorami centra.
Číst dál: Potravinová sbírka

V sobotu 23. listopadu 2019 opět proběhne podzimní potravinová sbírka, kterou organizuje Česká federace potravinových bank ve spolupráci s Charitou ČR, Nadějí, Armádou Spásy a Slezskou Diakonií.

V průběhu sbírky budou moci zákazníci darovat trvanlivé potraviny a drogistické zboží, které následně poputuje do regionálně příslušných potravinových bank, a následně organizacím, které pomáhají lidem v nouzi.

Práh jižní Morava, z.ú., Ministerstvo zdravotnictví ČR a Centrum Anabell, z.ú. pořádají pod záštitou náměstka hejtmana JMK Mgr. Marka Šlapala a radního pro zdravotnictví JMK Milana Vojty, M.A., MBA tradiční Dny duševního zdraví v Brně ve dnech 26. 9. až 11. 10. 2019.

Pod záštitou náměstka hejtmana Jihomoravského kraje, radního pro sociální oblast Mgr. Marka Šlapala a radního pro oblast zdravotnictví Milana Vojty, M.A., MBA. pořádá Práh jižní Morava ve spolupráci s pacientským hnutím „O nás s námi“, JMK, MZČR, PdF MU, Psychobraním, Piafou Vyškov, z.ú.

Číst dál: 261 kg zboží z Národní potravinové sbírky

V sobotu 10. listopadu se naši dobrovolníci účastnili Národní potravinové sbírky. Stejně jako v loňském roce jsme byli v PENNY marketu v Brně, na Vinohradech. Letošní rok byl oproti těm minulým nebývale štědrý. Během devíti hodin naši dobrovolníci získali 261 kilogramů zboží, z toho 240 kg potravin a 21 kg drogerie. Nejvíce se nashromáždilo těstovin, rýže, konzerv a instantních polévek.

Práh jižní Morava poskytuje odborné vzdělávání zaměřené na práci s lidmi s duševním onemocněním. Kurzy akreditované MPSV vytvořili, a přednášejí v nich, odborníci s dlouholetou praxí v práci s lidmi s duševním onemocněním i odborné a přednáškové činnosti.
Do kurzů je vtělena dvacetiletá praxe Prahu v pomoci lidem s duševním onemocněním, komunitní péči, práci na reformě psychiatrické péče i vzdělávání neformálních pečovatelů, sociálních pracovníků i dalších odborníků (třeba i policistů).
V současné době nabízíme ještě několik volných míst v kurzech:

Terénní práce s lidmi s duševním onemocněním

Specifika komunikace s lidmi se závažným duševním onemocněním

Možnosti spolupráce s lidmi se závažným duševním onemocněním
Více informací o vzdělávání najdete zde.
Do připravovaného druhého Centra duševního zdraví (CDZ) v Brně, které má v úmyslu realizovat Práh jižní Morava, hledáme psychiatra s atestací, nebo, v atestační přípravě, klinického psychologa i psychiatrické sestry. Smlouvy se zdravotními pojišťovnami v rámci CDZ budou navázány. Nabízíme moderní přístupy k léčbě lidí s duševním onemocněním v multidisciplinárním týmu.

Pro více informací kontaktujte Mgr. Jiřího Šupu – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Číst dál: První vernisáž v Galerii PRÁH

Číst dál: První vernisáž v Galerii PRÁH

Ve čtvrtek 23. srpna jsme za účasti ředitelky Prahu jižní Morava Blanky Veškrnové slavnostně otevřeli Galerii PRÁH – prodejní galerii výrobků chráněných dílen. V pět hodin paní ředitelka pronesla krátký, ale dynamický proslov a přestřihla pásku. Galerii popřála hodně úspěchů a uvedla, že ulice Křenová má být v budoucnu nejluxusnější ulicí v Brně a naše Galerie je tedy na správném místě.

Číst dál: Workcamp v zahradách PrahuV pondělí 13. 8. k nám přijela mezinárodní skupina dobrovolnic na workcamp, který pořádal Práh ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Tamjdem. Ta propojuje dobrovolníky z celého světa s neziskovými organizacemi, kterým mohou pomoci. Své zastoupení u nás mělo Portugalsko, Rusko, Francie, Itálie, Srbsko a Česká Republika. Domlouvali jsme se v angličtině. Těm, co angličtinou nevládnou dobře, zajistily překlad koordinátorky a dobrovolnice z Česka.

JT Fixed Display