Společně s pracovníky Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Brno představíme první Centrum duševního zdraví v Jihomoravském kraji.

Kdy: Nadějné pondělí - 9. 10. 2017, 10:00
Kde: Café Práh, Brno, Ve Vaňkovce 1

Centra duševního zdraví (CDZ) jsou novým prvkem v systému péče o lidi s duševním onemocněním. Jde o zdravotně-sociální služby poskytované jedním společným týmem.
Společný tým Psychiatrické kliniky FN Brno a Prahu je složen z lékaře, psychologa, psychiatrických sester, sociálních pracovníků a pracovníka se zkušeností s duševním onemocněním.
JT Fixed Display