pod záštitou náměstka hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Marka Šlapala

Kdy: 9. – 13. 10. 2017
Kde: v Brně, Blansku, Břeclavi, Hodoníně, Znojmě


Práh jižní Morava pořádá už patnáct let každý říjen jednu ze svých destigmatizačních kampaní, jejichž cílem je pravdivě informovat o duševních onemocněních, o životě lidí, kteří se s nimi utkávají a osvětlit předsudky, jež jsou v naší společnosti stále rozšířené.


Letošní program je složený z pracovních setkání odborníků, která směřují ke zkvalitnění a provázání péče o lidi s duševním onemocněním i vzdělávacích seminářů, besedy a kulturních akcí pro veřejnost. Letošní novinkou jsou akce v regionech Jihomoravského, ve kterých Práh jižní Morava poskytuje péči lidem s duševním onemocněním prostřednictvím terénních týmů.
Na besedy s odborníky i lidmi se zkušeností s duševním onemocněním, výstavy komiksu s tématikou duševního onemocnění a promítání dokumentů můžete zajít i v Blansku, Břeclavi, Hodoníně a ve Znojmě.

dny dusevniho zdravi 2017 oprava

JT Fixed Display